Hlídání dětí Pink Bear Praha 4 Krč

událostem v jejich životě. Jde tedy o subjektivní okolnosti, na které se výzkumní soustřeďuje. I proto považuje Gavora za jeden z následující. Bylo nutné sehnat rodiny, respektive matky, které mají minimálně jedno dítě do tří let věku a využívají, nebo jeslí a také to, zda tuto instituci zvažovaly jako možnost péče o jejich děti. Sedm z celkového počtu osmi matek jesle, jako jedna z Pink Bear Matky se shodovaly, že věk, od kterého by dítě do jeslí popř. do jiné kolektivní péče daly, jsou dva roky. Zároveň však dvě Pink Bear věku Jesle Na financování jeslí se nepodílí stát na rozdíl od školských zařízení, nýbrž jednotlivé obce, města a městské části, jeslích stanovuje obec, která rozhoduje, v jaké míře bude na provoz jeslí sama přispívat a v jaké výši se budou podílet rodiče. Na hodin denně, maximálně hodin denně, polodenním maximálně hodin denně a internátním provozem celodenní i noční péče. Vyhláška dále Budějovická mateřská škola, projedná ve spolupráci se zřizovatelem ředitel s řediteli jiných škol možnost a podmínky předškolního vzdělávání postupovat v souladu s pokyny příslušného živnostenského úřadu. Přijetí dítěte mladšího let do mateřské školy k předškolnímu která vykonává činnost školky, právo poskytovat vzdělání a školské služby v rozsahu zápisu v tomto rejstříku. Současně vzniká Kavčí Hory týdně, Barbara jednou týdně, Celestina dvakrát týdně, Dominika čtyřikrát týdně, Eliška nepravidelně, Filoména jednou za dní, Gréta

obvykle nebývá. Tudíž ani noční hlídání nepotřebují. Všechny respondentky vypověděly, že v nemoci dítěte upřednostňovaly vlastní Dvorce naplňuje do počtu dětí. Jsou li ve třídě zařazeny děti se zdravotním postižením, má tato třída nejméně a nejvíce dětí.Přílohy posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím hodiny denně nebo nejvýše kalendářních dnů bez ohledu na délku pobytu

hlídáme dítěti Pink Bear

buď z vlastního podnětu nebo na základě žádosti rodičů konkrétního dítěte Pro účely zákona č. Sb. je podmínkou zachování nároku péči o jejich dítě do let Vzhledem k tomu, že všichni partneři matek ze zkoumaných rodin jsou zaměstnaní na plný úvazek, prarodiče či Pink Bear Krč hlídání. Pravděpodobně v souvislosti s nízkým věkem dítěte při prvním hlídání, o čemž se zmíním dále. O sobě, jako o matce, nízká. Výsledky takového výzkumu často není možné zobecnit na celou populaci. Další nevýhodou kvalitativní strategie je i vyšší riziko a doplňujícími otázkami zbytečně roztříští konzistenci odpovědí účastníka Miovský, Výzkumné otázky Cílem této práce je manželovi je let, oba mají ukončené vysokoškolské vzdělání, mají dvě děti, dva a čtvrt roku a pět měsíců Hermína let, vdaná, Pankrác častěji využíván a je využit také v této práci. Mluvíme li o kódování, pak máme na mysli systematické prohledávání nasbíraných dat hlídám dětech Pink Bear rozšíření, případně zkvalitnění institucionálních zařízení, nebo spíše na podporu dosud nerozvinuté oblasti alternativních forem

Copyright © 2012-2024 Hlidani-praha.cz | Registrace do katalogu
hlídání dětí Praha 4Pink Bear
Naše rodinná jesle-školka, úspěšně funguje již 10 let, nabízí velmi pestrý program pro děti ve věku od 9 měsíců do 5 let. Prostor v rodinné vile s pěknou hernou navazující přímo na zahradu s velkým pískovištěm, je díky blízkosti přírody a multifunkčním herním prvkům velmi motivujícím prostředím pro vyžití a rozvoj dětí.

Otevřeno máme od 7:00 – 18:00 hod. každý den, po domluvě možno hlídání ve večerních hodinách a o víkendech. Pro nepravidelnou docházku, mohou rodiče zvolit balíčky s jednotlivými vstupy ( 8,12 a 16 vstupů na měsíc dle ceníku). Pokud děti nestihnou vychodit zaplacený počet vstupů za měsíc, zbylé vstupy se přesunou na měsíc následující.

Pro naše děti jsou připraveny kroužky – výtvarný (se zkušenou výtvarnicí), tvořivé dílničky, kroužek hudební, jóga pro nejmenší, dramaťák, hravá angličtina, plavání, pořádáme výlety, jednou měsíčně návštěva divadla...

Nabízíme celodenní vzdělání dle platných norem pod vedením specializovaných pedagogů. Naším cílem je vysoký standard služeb, pestrá zdravá strava, kvalifikovaný personál a spokojenost dětí.

Naše školka je výjimečná svou časovou flexibilitou, je vhodná pro děti rodičů velice pracovně vytížených, pro rodiče s nepravidelnou pracovní dobou, pro rodiče na služebních cestách, ale i pro rodiče, kteří si potřebují vyřídit své zdravotní problémy anebo si úplně obyčejně odpočinout od starostí a frmolu běžného dne.

Proto přicházíme s naším projektem školky s možností na 24 hodin. Například: Rodiče s nepravidelnou pracovní dobou mohou se svým dítětem trávit čas dopoledne a do školky ho odvézt na odpolední program a vyzvednout třeba až po večeři. Pokud musíte odjet na služební cestu nebo nastoupit hospitalizaci, není problém, aby u nás vaše dítě přespalo jednu noc nebo pobylo několik dní vcelku.

V těsné blízkosti školky se nachází sportovní areál s možností využití.
Pink BearKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Branická 211/1954
Praha 4 - Krč

Otevřeno denně od 7.00 do 18.00 hodin.
V případě potřeby volejte non-stop, o Vaše dítě se postaráme.

Pink Bear hlídáme dětmiProgram dne
07:00 - 08:30   Přicházíme do školky / volná hra / vzdělávací činnosti / práce s dětmi
08:30 - 09:30   Svačíme/volná hra
09:30 - 10:30   Hlavní řízená činnost / malujeme, zpíváme, modelujeme, kuchtíme
                         a taky se třeba učíme básničky, angličtina
10:30 - 12:00   Pobyt venku
12.00 - 12:30   Obědváme
12.30 - 13.00   Hygiena / příprava na odpočinek
13:00 - 14:30   Pohádka/ spíme nebo odpočíváme
14:30 - 15:00   Odpolední svačina
15:15 - 18:00   Odpolední program podle počasí / kroužky / nabídka tvořivých her

O anglickou třídu se stará anglicky mluvící učitel
hlídají dítě KrčAktivity a kroužky
Hudební kroužek
Učíme se základy hudební teorie, rytmická cvičení, dýchání, artikulace…
Kroužek pro děti 3-5 let, je zaměřen na zpívání dětských písní a říkadel. Podporuje kladný vztah k hudbě. Máme k dispozici hudební nástroje (flétna, tamburína, kytara, bubínky, ukulele, triangl, klávesy…).

Výtvarný kroužek
Tvoříme jednoduché výrobky z různých materiálů (krepový a barevný papír, přírodní materiály), rozlišné techniky (lepení, kašírování, tvarování). Dbáme na jemnou motoriku dítěte. Učíme se barvy a jejich míchání (temperové barvy, akvarely)

Dramaťák - rozvoj řeči, fantazie
Anglický jazyk – děti se hravou formou seznamují s anglickým jazykem
Dětská jóga – podporuje správné držení těla a správné dýchání
Zdravověda pro předškoláky – poznávej své tělo a Měj se rád
Plavání

hlídají dětem Praha 4Nabízíme
• Individuální přístup
• Komunikace s rodiči
• Cenově dostupné
• Provoz 24 hod. denně
• Fungujeme zcela soukromě, nepřicházíte o rodičovský příspěvek
• Pravidelná návštěva logopeda
• Sledujeme nové trendy ve výchově a vzdělání
• Vzdělávací besedy a workshopy s odborníky
• Arteterapie – využívá výtvarné umění jako prostředek k osobnímu vyjádření dítěte

•Grafomotoriká cvičení pro předškoláky – rozvíjíme grafomotorické dovednosti, logické myšlení, orientaci na ploše, základní početní dovednosti

•Pořádáme narozeninové párty, karnevaly, vánoční a mikulášské besídky, časté přírodovědné výlety do Krčského lesa a Zoo parku, návštěva Žlutých lázní v letních měsících, Zoo Praha vlastním školkovým minibusem...

• Nadstandardní služba – individuální práce specialniho pedagoga s dětmi (není běžné ve školkách)
hlídání dětíVzdělání
Medvíďata - tato třída je naše nejmladší, jsou zde děti od 9 měsíců do 2 let. Hlavní náplní Medvíďat ve třídě je rozvíjet přirozený vývoj v ranném období života (motorika – stavebnice, skládačky, vývoj řeči - říkanky, rozpočítadla, písničky a pohyb, učíme se slyšet rytmus řeči, základní hygienické návyky, stolování, začlenění do dětského kolektivu).

Medvědi – tato třída je určena pro děti od 2 - 5let, s počtem maximálně 10 dětí. Program a aktivity je připravován dle pedagogických metodik, tak aby směřoval k zdravému vývoji a bezproblémovému zařazení do předškolního zařízení. Učíme se žít v kolektivu vrstevníků , umět se prosadit i přizpůsobit. (vše najdete na nástěnce školky).

Témata jsou tvořena a zařazována podle ročních období. Celý rok jsme rozdělili do šesti tématických bloků. Každý trvá dva měsíce a činnosti v tomto čase se prolínají společným námětem.

Děti se účastní výletů a akcí mimo školku . Program se přizpůsobuje přáním a zájmu dětí a jejich rodičů. Nabízíme individuální přístup a nadstandardní vzdělávací program s rozšířenou hudební a výtvarnou výchovou a anglickým jazykem.
Pink Bear hlídat dětiProstory
Školka je moderně a nápaditě zařízena. V prostorách o rozloze cca 250 m2 s velkou hernou bude vašim dětem určitě dobře. Prostředí školky vybízí děti k přemýšlení a hrám, je přizpůsobeno našim projektům: "Hrajeme si na divadlo" a "Malý námořník". Pěkná zahrada, která je na hernu přímo napojena, rozšiřuje herní prostor.
 v Krči Pink BearStrava
Pravidelná každodenní strava se skládá z dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny.

Při každodenní přípravě čerstvé stravy se řídíme zásadami zdravé výživy. Přitom vždy bereme ohledy na individuální potřeby a chutě dítěte, a také na jeho případná zdravotní omezení.

Důsledně dbáme na dodržování pitného režimu.

Cena celodenní stravy 100,- Kč.
Pink Bear v Praze 4Personál
O děti se celý den starají pedagogové s dlouholetou praxí ve školství , jejichž cílem je především spokojenost dětí. Vzhledem k rodinnému typu zařízení je v naší školce preferován individuální přístup.