Copyright © 2012-2024 Hlidani-praha.cz | Registrace do katalogu
hlídání dětí Praha 4Little Fox
Mateřská škola Little fox je rodinná bilingvní česko-anglická mateřská škola, kterou založila maminka Petra se svou dcerou Andreou. Po letech pedagogické praxe ve státním školství se rozhodly vytvořit něco nového nad rámec klasické mateřské školy. V mateřské škole Little fox se dbá na individuální přístup ke každému dítěti, jelikož každé dítě je samo o sobě unikátní. Jelikož je angličtina považována za univerzální světový jazyk, věříme, že je třeba s ní děti seznámit nejlépe v ranném v raném dětství v přirozeném bilingvním prostředí. Děti jsou vedeny neustále k aktivitě, sebevědomému vystupování, rozhodnosti, pokoře, toleranci a touze po poznání.

Vizí mateřské školy je děti naučit co nejvíce, bez zbytečného stresu, a naučit děti anglickému jazyku tak, jak je tomu zvykem v nejvyspělejších zemích světa mezi nejlepšími mateřskými školkami. Tohoto je dosaženo díky pedagogům a dalším pracovníkům, kteří se obětavě a individuálně věnují všem dětem ve školce. Mateřská škola je zapsána v rejstříku MŠMT, takže je zavázána plnit všechny povinnosti vůči českému vzdělávacímu systému a zároveň nabízí dětem mnohem více nad rámec vzdělávacího systému. V mateřské škole Little fox jsou děti přijímány od 2–6 let, děti jsou rozděleny do jednotlivých tříd podle věku.

Mateřská škola Little fox je jedna velká rodina, a proto je o ni pečováno s láskou a náležitou pozorností všemi zaměstnanci.
Little FoxKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Golčova 485
Praha 4 - Kunratice

Po-pa 8-17.30h

Otevřeno včetně prázdnin.

Facebook
Little Fox hlídáme dítětiDenní program
8:00 – 9:00
Příchod dětí (8:40 – ranní protažení, cvičení, jóga)

9:00 – 9:15
Zdravá svačinka

9:30 – 10.30
Výuka česká/anglická, seznámení se s tématem dnešního dne, co je nového, výuková část dne

10.30 – 12:00
Procházka, pobyt venku

12.00 – 12:30
Oběd – zdravá strava

12:30 – 13:00
Vyzvedávání dětí po obědě

13:00 – 14.15
Odpočinek, odpočinkové aktivity, čtení pohádek, hry a zpěv v anglickém a českém jazyce
(třída Soviček a třída Lvíčat - Výuka česká/anglická – odpolední kruh – řízená činnost)

14:30 – 15:00
Zdravá svačinka

15:00 – 16:00
Odpolední kroužky (aktivity)

16:00 – 17:00
Pobyt venku – zahrada (v případě extrémních podmínek jsou děti v budově), hry dle zájmu dětí,
výuka angličtiny s rodilým mluvčím,
zájmové aktivity

17:00 – 17:30
Pobyt v herně, vyzvedávání dětí
hlídáme dětmi KunraticeNaše filozofie
Filozofií mateřské školy je vytvořit harmonickou mateřskou školu, kde se děti radují a smějí. Mateřská škola Little fox si zakládá na zdravém životním stylu, protože je vědecky prokázáno, že to, co jíme, nás od dětství formuje, ovlivňuje naši mysl, naše zdraví a naši kondici. V mateřské škole se dbá na to, aby děti nebyly přetěžovány činnostmi, které jsou k jejich věku nepřiměřené, dbá se na to, aby děti měly dostatek možností k seberealizaci ve všech vzdělávacích oblastech, a to nejrůznějšími činnosti – motorickými, kognitivními, estetickými ale i zábavnými.
hlídají dětem Praha 4Vzdělávání
Ve vzdělávání dětí je upřednostňováno rozvíjení smyslového vnímání a prožitkového učení jako základu veškerého přirozeného poznání. V mateřské škole jsou děti vzdělávány jak v českém, tak i v anglickém jazyce. Mateřská škola se přiklání k bilingvní výchově metodou OPOL! Tento způsob bilingvní výchovy je dnes podle různých průzkumů nejpoužívanější, je to velice úspěšný vzor, který funguje u rodin, kde má každý rodič jiný mateřský jazyk, ale oba chtějí, aby jejich dítě hovořilo oběma jazyky. Každý rodič tedy již od narození hovoří na dítě svým jazykem a dítě si osvojuje oba jazyky najednou. V mateřské škole to funguje tak, že každý učitel mluví svým rodným jazykem, jazyky se nestřídají a děti, tak vyrůstají v přirozeně bilingvním prostředí.
hlídání dětíLogopedickýprogram
Mateřská škola Little fox má svou paní logopedku, která se věnuje ve školce individuální logopedické péči, která je poskytována všem dětem, co to potřebují. Logopedii zajišťuje paní logopedka, která je mimo jiné členem Asociace klinických logopedů. Klinického logopeda má mateřská škola z důvodu, že v některých případech nestačí pouze péče v rámci předškolního zařízení, ale je potřeba úzce spolupracovat s dalšími odborníky z důvodu správného vývoje řeči, proto je cílem mateřské školy Little fox, aby byla v případě potřeby dětem nabídnuta odborná péče ve věku, kdy to děti nejvíce potřebují.