Copyright © 2012-2024 Hlidani-praha.cz | Registrace do katalogu
hlídání dětí Praha 4International Montessori School of Prague
Mezinárodní Montessori škola v Praze (International Montessori School of Prague, mateřská škola a základní škola, s.r.o.) nabízí jedinečný a individuální přístup ke vzdělávání každého z žáků. Dětem od osmnácti měsíců do dvanácti let poskytujeme autentické Montessori vzdělání vedené plně v anglickém jazyce. Děti, které prošly naším předškolním programem, vynikají na naší základní škole; naši absolventi jsou přijímáni na nejlepší soukromé školy a gymnázia, kde dosahují vynikajících výsledků. Děkujeme za váš zájem a zveme vás k návštěvě!

Plná akreditace Americké Montessori společnosti (American Montessori Society; AMS)
International Montessori School of PragueKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Hrudičkova 2107/16
Praha 4 - Chodov

Facebook
International Montessori School of Prague dětské hlídáníDenní rozvrh
Ranní program batolat probíhá mezi 8:15–12:30

Celodenní program batolat se koná mezi 8:15–15:00.

(U batolat je možné zvolit 2denní, 3denní nebo 5denní program.)

Ranní předškolní program probíhá mezi 8:15–13:00 pět dní v týdnu.

Celodenní předškolní program se koná mezi 8:15–15:00.

Od třetí třídy předškolního programu po šestou třídu základní školy je rozvrh 8:15–15:00 pět dní v týdnu.

Ranní a odpolední družina je k dispozici mezi 7:30–8:15 a 15:00–17:00.
hlídáš dítětem ChodovUčební plán
Studijní programy IMSP podněcují kognitivní, sociální a emocionální rozvoj dítěte v bezpečné a podporující atmosféře. Výuka ve třídách kultivuje jeho přirozenou zvídavost a nezávislost. Úkolem učitele je vytvořit dynamické vzdělávací prostředí, v němž se každý žák může učit způsobem, který odpovídá stupni jeho vývoje, jeho schopnostem a stylu studia.

Program je rozdělen do čtyř věkově smíšených tříd, z nichž každá odpovídá určité vývojové fázi v životě dítěte. Přestup na vyšší stupeň je možný, teprve když je na něj dítě připraveno. Postupuje se od batolat (18 měsíců – 3 roky) přes mateřskou školu (3 roky – 6 let) a mladší školáky (6 – 9 let) až po starší školáky (9 – 12 let).

Díky našemu návaznému studijnímu programu se děti naučí vzít zodpovědnost za své vzdělávání do vlastních rukou a vypěstují si celoživotní lásku k učení. Návyky a schopnosti, které si osvojí během studia na naší škole, zhodnotí při dalším studiu.
hlídat děti Praha 4Předškolní program
U předškolních dětí ve věku od tří do šesti let se projevuje zvláštní talent pro vstřebávání informací. Maria Montessori si všimla, že děti v této fázi života absorbují informace z okolního prostředí téměř bez námahy. Abychom využili této přirozené tendence porozumět světu prostřednictvím aktivní činnosti, smyslových počitků a vlastních prožitků, jsou montessoriovské předškolní třídy velmi pečlivě připraveny tak, aby nabídly konkrétní, praktické a na učiteli nezávislé pomůcky, s nimiž mohou děti samostatně pracovat. Tyto materiály slouží k tomu, aby děti pochopily abstraktnější pojmy, které by se v tradičních podmínkách buď musely naučit nazpaměť, nebo by je musely jednoduše přijmout. Speciálně vyškolení učitelé zajišťují vedení a výuku, seznamují děti s širokou škálou aktivit a zároveň každému z nich dávají prostor věnovat se svým osobním zájmům a postupovat tak rychle, jak mu vyhovuje. Tímto způsobem si předškoláci utváří pevné základy, na nichž staví všechny pozdější poznatky.
hlídání dětíBatolata
Pečlivě připravené, vřelé a přívětivé prostředí třídy batolat je pro naše nejmenší jedinečným místem, z něhož mohou vykročit směrem k samostatnosti. Nábytek je velikostně přizpůsoben potřebám dětí, veškeré pomůcky a materiály odpovídají jejich vývojové úrovni a jsou navrženy tak, aby každému z nich umožňovaly růst a objevovat a také pěstovat svou samostatnost a soběstačnost. Náš vzdělávací program podporuje tělesný, kognitivní, sociální a emocionální rozvoj dítěte. Batolata mají prostor důkladně prozkoumat samy sebe, svou rodinu i svět, v němž žijí, přičemž rozvíjí své řečové a jazykové schopnosti i jemnou a hrubou motoriku.
International Montessori School of Prague hlídají dítěNaše vize a filozofie
Naším posláním je všestranně rozvíjet jedinečné vlohy každého dítěte a všestranně je podporovat po stránce intelektuální, sociální, emoční, fyzické i duševní. Abychom umožnili každému dítěti maximálně využít veškerý jeho potenciál a stát se samostatným, vnitřně motivovaných a produktivním členem společnosti, zavazujeme se:

- Spolupracovat s rodiči jako jejich partneři ve vzdělávání dětí

- Zajistit rozvoj intelektuálních, sociálních i emočních schopností dětí s použitím Montessori metody jako základy naší práce

- Sestavit učební osnovy odpovídající rigorózním akademickým standardům a průběžně je zdokonalovat zařazováním prvků a postupů převzatých z dalších vzdělávacích metod a filozofií

- Klást důraz na integritu, zodpovědnost, lidskost, otevřenost, společnost a respekt k ostatním jakožto naše klíčové hodnoty

- Vytvářet komunitu, která v žácích podněcuje lásku k učení a objevování, různorodost a dosažení vlastních úspěchů

- Umožnit dětem aktivně se podílet na životě rapidně se proměňující společnosti dvacátého prvního století

- Podněcovat v dětech zvědavost a lásku k učení, a podporovat vnitřní motivaci a sebeovládání, které je klíčem k celoživotnímu vzdělávání

- Zažehnout a rozvíjet v dětem představivost, úžas, smysl pro humor a radost

- Trvat na nejvyšší možné kvalitě vyučování.
 na Chodově International Montessori School of PraguePersonál
Výuku zajišťuje 18 učitelů a asistentů na plný úvazek a 4 učitelé na částečný úvazek. Škola je plně akreditována American Montessori Society (AMS), což dokládá velmi kvalitní vzdělání v oblasti Montessori pedagogiky všech učitelů školy. Všichni učitelé absolvovali školení v USA, Kanadě nebo Evropě, organizované touto společností nebo Association Montessori Internationale (AMI). Většina z nich má titul v oboru pedagogiky. V každé třídě je vždy minimálně jeden anglický rodilý mluvčí, původem čeští pedagogové mají bohaté zkušenosti ze zahraničí a anglický jazyk ovládají plynně a idiomaticky.