Copyright © 2012-2024 Hlidani-praha.cz | Registrace do katalogu
hlídání dětí Praha 6Stromáček jesličky
V DĚTSKÉ SKUPINĚ STROMÁČEK JESLIČKY SE V HARMONII SNOUBÍ RODINNÁ ATMOSFÉRA A INDIVIDUÁLNÍPŘÍSTUP K ROZVOJI DÍTĚTE.

Stromáček jesličky je již několikátou školkou konceptu Orangery, která se několik let raduje nejen z oblíbenosti rodičů, ale především jejich dětí. U dětí rozvíjíme měkké dovednosti a připravujeme je na další vzdělání, které je bude čekat v naší druhé dětské skupině Stromáček pro děti ve věku 2,5-4 let, která se nachází přímo pod jesličkami. Menší množství dětí umožňuje našim učitelům individuální přístup ke všem dětem a prostor k vnímání jejich potřeb. V jedné třídě je 6 dětí na den, jedna třídní učitelka a pomocná učitelka.

Snažíme se individuálně rozvíjet potenciál každého dítěte. Nechceme děti měnit, ale jemně rozvíjet jejich osobnost. Po celý den je pro děti připravený pestrý program, ve kterém se kromě výtvarných a sportovních aktivit věnujeme rozvoji řeči a osobnosti. Našim cílem je přirozenou formou hry rozšiřovat dětem jejich obzory. Kromě běžného denního režimu se věnujeme tématům dle jednotlivých měsíců a dalším aktivitám během celého roku.
Stromáček jesličkyKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Gotthardská 28/8
Praha 6 - Bubeneč

Po - Pá od 7:30-17:00 hod.

Facebook
Instagram
Stromáček jesličky hlídáme dítětiCO VÁS V JESLIČKÁCH ČEKÁ?
• Individuální adaptační program dle potřeb dítěte
• Úzká spolupráce s rodiči
• Společné akce pro rodiče s dětmi
• Častý pobyt dětí venku
• Nadstandardní aktivity a kroužky
• Pravidelné konzultace s třídní učitelkou a ředitelkou
• Divadlo a muzikoterapie ve školce
• Nadstandardní aktivity - kroužky
• Solnou jeskyni 2x do měsíce

“Stromáček jesličky je místem, kde vytváříme dětem nejlepší podmínky pro jejich osobní vývoj, kde mají pocit radosti a bezpečí, to co potřebují načerpat jako vklad pro jejich další vývoj a růst osobnosti. Děti v tomto období objevují svoji sílu, představivost, paměť, řeč, svoje emoce, sociální a psychický vývoj a my jim k tomu dáváme dostatečný prostor a respekt. Prosazujeme individuální přístup k dětem a výuce.”
hlídat děti BubenečNAŠE TŘÍDY
Třída Žirafek:
Jsme třída heterogenní s 6 dětmi ve věku od 1 roku – 2,5 let.  Větší část dopoledne trávíme v královské oboře Stromovka a na naší terase. Ve třídě panuje přátelská atmosféra, vedeme děti ke vzájemnému respektu a dodržování dohodnutých pravidel (spolupracujeme, uklízíme po sobě, pozdravíme, poděkujeme). To vše se nám už daří.

ODPOLEDNÍ KROUŽKY
Po-cvičení s říkankami
Út- zpívání
St- malování
Čt-logické hry
Pá-tvoření s modelínou

Třída Hrošíků:
Jsme třída heterogenní s 6 dětmi ve věku od 1 roku – 2,5 let.  Větší část dopoledne trávíme v královské oboře Stromovka a na naší terase. Ve třídě panuje přátelská atmosféra, vedeme děti ke vzájemnému respektu a dodržování dohodnutých pravidel (spolupracujeme, uklízíme po sobě, pozdravíme, poděkujeme). To vše se nám už daří.

ODPOLEDNÍ KROUŽKY
Po-cvičení s říkankami
Út- zpívání
St- malování
Čt-jóga
Pá-tvoření s modelínou
dětské hlídání Praha 6REŽIM DNE
7.30 – 8.30 příchod dětí do školky, ranní hry, individuální činnosti
9.00 – 9.30 ranní kruh – vítání se s dětmi, ranní cvičení, povídání k danému tématu, motivace k hlavní činnosti
9.30 – 10.00 svačinka
10.00 – 11.00 pobyt venku – hry v parku, hry na terase
11.30 – 12.00 oběd
12.15 – 14.00 odpočinkové činnosti – spaní, klidové činnosti
14.00 – 14.30 hygiena, odpolední svačinka
14.30 – 15.00 odpolední kroužky
15.00 – 17.00 odpolední procházka, hry na přání dětí – námětové, konstruktivní, společenské, výtvarné
činnosti