Copyright © 2012-2024 Hlidani-praha.cz | Registrace do katalogu
hlídání dětí Praha 6Jesle a školka Duhovka - Praha 6
Jesle a mateřská škola se nachází v prvorepublikové vile se zahradou v pražských Střešovicích. Vila prošla citlivou rekonstrukcí a pro děti vznikly čtyři třídy - Levandulová a Kaštanová třída pro jesličkové děti a Modrá a Zelená třída pro školkové děti. V každé třídě jsou tři učitelé. Děti hojně využívají montessori zahradu, která poskytuje dětem dostatek přirozeného pohybu v bezpečném prostředí a možnost přenést co nejvíce vzdělávacích činností do venkovního prostředí.

Nabízíme vzdělávání dětem ve věku 1,5-6 let. Školka byla založena v roce 2008 a je členem AMS - American Montessori Society. Na školku navazuje základní škola a víceleté gymnázium Duhovka.V našich třídách se dětem společně věnují anglicky i česky mluvící montessori učitelé. Děti se u nás s cizím jazykem setkávají a osvojují si ho v reálných a přirozených situacích.

Ve školce Duhovka vytváříme kvalitní česko-anglické prostředí, které podporuje přirozenou zvídavost dítěte a pomáhá plně rozvinout jeho potenciál v duchu myšlenky: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“.

Montessori prostředí rozvíjí schopnosti a kreativitu dětí a pomáhá budovat sociální dovednosti a samostatnost. Děti získávají jistotu založenou na spokojenosti se sebou samými a porozumění svému okolí. To přináší vědomí zodpovědnosti a touhu být součástí světa okolo nich.
Jesle a školka Duhovka - Praha 6Kontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Pevnostní 657/6
Praha 6 - Střešovice

Po - Pá 7:45 - 17:45

Facebook
Instagram
Jesle a školka Duhovka - Praha 6 hlídáme dítětiHodnoty školky
Naše školka je založena na hodnotách a principech, které přenášíme do každodenního života. Děti učíme prostřednictvím konkrétních situací, příkladů a činů. Snažíme se, aby nezůstávalo jen u slov. Ukazujeme dětem, jak se mezi sebou mají chovat tím, jak se k sobě vzájemně chovají “jejich dospělí” v konkrétních situacích.

Principy, o které se Duhovka opírá, vycházejí z moudrosti Marie Montessori. Její myšlenky a zkušenosti se u nás propojují s potřebami současného světa.
dětské hlídání StřešoviceVzdělávací plán školky
Praktický život
V této oblasti se děti zabývají každodenními domácími pracemi. Hlavní cíl práce je rozvíjet soustředěnost, koordinaci, smysl pro pořádek a nezávislost.

Děti se učí pečovat o sebe. Obléknout se, učesat, postarat se o své jídlo a stolovat, manipulovat s předměty a různými materiály. Spolupracovat s ostatními dětmi i učiteli. Být ohleduplný a nabídnout svou pomoc ostatním. Pečovat o své okolí a starat se o věci kolem sebe. Slušnému chování.

Pomocí těchto aktivit si dítě zvyká na práci a učí se poznávat její hodnotu. Pozitivní zpětná vazba od okolí v dítěti vytváří pocit sebevědomí a motivaci k další aktivitě.

Smyslová oblast
Děti se učí poznávat svět všemi smysly. K tomu slouží montessori pomůcky navržené speciálně pro rozvoj vizuálního, hmatového, chuťového, sluchového a čichového smyslu a smyslu pro teplotu a hmotnost. Mezi hlavní aktivity při práci se smysly patří třídění, rozdělování, přiřazování a pojmenovávání.

Jazyk
Konverzace, zpěv, pohybové hry, pojmenovávání objektů vede ke všeobecnému rozvoji řeči. Pokud děti umí dobře a správně mluvit, mohou začít psát a číst.

Děti se učí si udělat úsudek, mluvit a naslouchat a rozumět významu slov a gramatice. Postupně si rozšiřují slovní zásobu, chápou sled událostí a rozumí souvislému vyprávění. Již děti ve školkovém věku se u nás začínají učit psát a číst.

Matematika
Láska k matematice je vrozená a je velice důležité začlenit činnosti spojené s počítáním, vážením, měřením času do každodenních aktivit dítěte. Brzké zkušenosti s matematikou, jako jsou třídění, přiřazování a počítání, jsou základem pro další matematické vědomosti.

Kosmická výchova
Děti se přirozeně zajímají o zvířata, rostliny, zemi, chtějí vědět proč se věci dějí a jak fungují. Učitelé v Duhovce představují dětem každou informaci zajímavým způsobem a vedou je k samostatnosti. Podstatou je vytvořit souhrn znalostí a začít s tím, co děti již znají a postupovat k informacím, které jsou pro ně nové - snadnou a přirozenou cestou. Je důležité propojovat menší nápady s velkými celky, aby si děti ve vnímání světa vytvořily přehled a chápaly souvislosti.
hlídat děti Praha 6Montessori vzdělávání
Naši učitelé jsou AMS akreditovaní montessori průvodci, kteří rozumí potřebám dětí. Děti s nimi zažívají radost z objevování světa, respekt a bezpečí. Podporujeme přirozenou touhu dětí po poznání, která je ukrytá v každém dítěti.
hlídání dětíProgram
Školka je místo, kde děti získají ty nejdůležitější dovednosti, které budou v životě potřebovat. Lásku k učení, nezávislé myšlení, radost z práce, chuť objevovat svět, pomáhat druhým i umět si o pomoc říct, řešit konflikty respektujícím způsobem. Náš program pro předškolní děti ve věku od 3 do 6 let je postavený na vzdělávání montessori metodou a česko-anglické výuce. Montessori třídy jsou přizpůsobené k rozvoji dětí a jsou vybavené kvalitními montessori pomůckami se zaměřením na český a anglický jazyk. Dětem se ve třídách věnují český a anglický průvodce.

Denní režim školky Pevnostní, Praha 6
7:45 – 8:30 Příchod dětí
7:45 – 10:30 Práce s montessori pomůckami, průběžná svačina, elipsa
10:30 – 12:30 Pobyt venku - spontánní hra, pohybové aktivity
12:30 – 13:00 Oběd
12:45 Vyzvedávání po dopoledním programu
13:00 – 14:30 Odpočinek, hry, předškolní příprava, montessori aktivity, svačina, kroužky
14:30 – 17:45 Pobyt venku dle počasí, hry dle zájmu, montessori aktivity, vyzvedávání
Jesle a školka Duhovka - Praha 6 hlídáš dítětemJesle
Představte si místo, kde se děti cítí bezpečně a na jejich cestě k objevování je provází pečující dospělí, kteří jsou proškolení v oblasti vývoje dětí. Představte si, jak si vaše dvouleté batole chystá samo svačinu nebo se nadšeně obléká ven. To je montessori svět nejmenších dětí.

Náš jesličkový program pro děti ve věku od 1,5 roku do 3 let nabízí česko-anglickou výuku založenou na metodě vzdělávání montessori. První tři roky života jsou nesmírně důležité pro vytvoření pevného základu, na kterém budou děti stavět svůj celoživotní přístup ke vzdělávání i jiným oblastem svého života. Aby dítě mohlo vyrůst a naplno rozvinout svůj potenciál, potřebuje být na začátku života obklopeno lidmi, kteří mu budou oporou při objevování světa kolem něj, osvojování jazyka, zdokonalování pohybu a nalézání smyslu pro řád a pořádek.

Děti si postupně osvojují různé oblasti v prostředí, které podporuje jejich rozvoj:

• Praktický život včetně osamostatňování a budování vztahů s ostatními dětmi, zdvořilost, slušné chování a sociální dovednosti
• Smyslové aktivity a jazykové dovednosti
• Umění, řemesla, hudbu a smysl pro rytmus
• Jemná a hrubá motorika

V jesličkových třídách podporujeme rozvoj nezávislosti a porozumění ve vzájemných vztazích a jsme dětem oporou na cestě, na které si osvojí své schopnosti, jistotu a důvěru v sebe sama. Naším mottem je citát Marie Montessori „Nikdy nedělejte za dítě to, co může zvládnout samo“.

Jesle Duhovka najdete v nově zrekonstruované budově bývalé španělské ambasády v ulici Pevnostní, v klidné části Střešovic na Praze 6. Jesle mají 2 třídy, Levandulovou a Kaštanovou, každá s kapacitou 10 dětí. Vzdělávání zajišťuje v každé třídě český učitel a anglický rodilý mluvčí. Dětem slouží rozlehlá zahrada vybavená prvky montessori plná zeleně a místa pro dětské hry.
 ve Střešovicích Jesle a školka Duhovka - Praha 6Česko-anglická výuka
V každé třídě naší školky jsou s dětmi česky a anglicky mluvící učitelé. Děti si cizí jazyk osvojují v reálných a přirozených situacích každodenního života.

Díky dlouholetým zkušenostem a pozorování víme, že pokud vytvoříme třídu spojením českého a anglicky mluvícího učitele/průvodce, umožníme vznik přirozeného bilingvního prostředí, ve kterém si děti osvojí oba jazyky natolik, že se stanou jejich aktivními uživateli.

Děti se na začátku s neznámým jazykem seznamují skrze hry, písničky či říkadla s pohybem. Začnou se tak brzy cítit bezpečně a vnímají, že cizí jazyk je každodenní součástí života v naší školce. Zpočátku děti často pozorují, poslouchají, nový jazyk takříkajíc nasávají do sebe. Postupně vidíme, že rozumí pokynům a reagují bez dalšího vysvětlování a přicházejí první slova. Učitelé pak děti postupně více zapojují do komunikace, nabízejí možnosti výběru odpovědí, nacházejí situace, kdy je dítě motivováno k reakci a chce se naučit klást otázky a komunikovat i v cizím jazyce.

Po krátké době již většina dětí bere jako samozřejmost, že s anglickým učitelem komunikuje anglicky a s českým učitelem česky. Děti komunikují v jazyce, ve kterém jsou tázany - v běžném životě třídy i při výuce s montessori materiály a pomůckami.
Jesle a školka Duhovka - Praha 6 v Praze 6Stravování
Vaříme pestrou a vyváženou stravu a pomáháme dětem osvojit si dobré stravovací návyky. Jídlo připravujeme podle principů “skutečně zdravá škola”. Děti k jídlu vždy nenásilnou formou pobízíme, ale nenutíme je. Vedeme děti k tomu, aby jídlem neplýtvaly a dávaly si na talíř tolik jídla, kolik sní. Děti se o své jídlo podle svých možností starají samy a to je baví. Děti, které si mohou samy vybrat co a kolik budou jíst, jsou spokojené a dobře se nají.

Dopolední svačiny
Dopolední svačiny jsou dětem k dispozici ve třídách od 8.30 do 10.00 hodin a jsou podávány formou samoobslužného bufetu. Děti se podle montessori principů učí prostřít si místo u stolu, nandat si jídlo na talíř, namazat si pečivo, pokrájet si ovoce, nalít si pití, umýt si a uklidit si po sobě nádobí. Nejčastější formou svačin je pečivo, pomazánky, zelenina, ovoce, jogurty, nebo cereálie.

Oběd
Obědy nám dodává firma Bionea, která připravuje chutnou a kvalitní stravu pro děti předškolního věku. Obědy jsou pestré a obsahují všechny důležité živiny. Při přípravě využívá čerstvé suroviny, vaří ze všech druhů masa - ryb, drůbeže, hovězího, vepřového i králičího. Nabízí dětem čerstvou zeleninu a ovoce, luštěniny, obilninové výrobky a mléčné výrobky. K ochucení jídla používá především čerstvé či sušené bylinky, mořskou sůl. U sladkých pokrmů upřednostňuje slazení tmavým třtinovým cukrem, obilnými slady a sirupy, agávovým či javorovým sirupem či medem.

Oběd se skládá z polévky a hlavního jídla. Na výběr je každý den jídlo vegetariánské nebo masové. Rodiče mohou společně s dětmi vybírat menu v aplikaci Moje zóna z připravených jídelníčků.

Odpolední svačiny
Odpolední svačiny jsou dětem k dispozici ve třídách od 14.30 do 15.00 hodin a podáváme je dětem stejným způsobem jako dopolední svačinu. Pro děti, které zůstávají ve školce do pozdějších odpoledních hodin, nabízíme pozdní svačinu mezi 16 a 17 hodinou v závislosti na odpoledním programu školky.

Pitný režim
Dbáme o každodenní pitný režim. Děti mají k dispozici celý den vodu a ovocný nebo bylinný čaj.
Praha 6 StřešoviceKroužky
Děti mají možnost v odpoledních časech navštěvovat v našich školkách řadu zajímavých aktivit jako je Keramika, Vaření, Hudební hrátky, Lego, Sport, Jóga, Drama nebo Veselé tvoření. Kroužky vedou kvalifikovaní lektoři. Lektoři jsou nadšení a umí své nadšení přenést i na děti, které se na svůj kroužek těší. Kroužky jsou vedené tak, aby děti měly svobodnou volbu a mohly dát volný průběh své kreativitě a radovat se z dobře odvedené práce.
Jesle a školka Duhovka - Praha 6 Praha 6Logopedie
Naučit se správně mluvit je velký úkol a nám s ním pomáhá paní logopedka. V každé třídě probíhají jednou týdně dopoledne logopedická cvičení. V práci s dětmi naše paní logopedky hravou a zábavnou formou procvičují komunikační dovednosti, vyjadřovací schopnosti, přirozenou cestou rozvíjejí slovní zásobu a trénují obratnost mluvidel a správné dechové návyky. Dále se s dětmi věnují rozvoji zrakového a sluchového vnímání Součástí logopedických lekcí je i procvičování koordinace zraku a pohybu ruky, grafomotoriky, rozvoj koncentrace pozornosti, postřehu a logického myšlení. Logopedická práce probíhá ve skupinkách i individuálně a u předškolních dětí zahrnuje mimo jiné i přípravu na vstup do základní školy.
Jesle a školka Duhovka - Praha 6 Prahy 6Letní příměstský tábor
V období letních prázdnin pořádáme pro děti několik týdenních příměstských táborů. Program probíhá česko-anglicky a inspiruje se prvky montessori. Tábory jsou tématicky zaměřené a bývají plné experimentů a dobrodružství. Naše letní tábory jsou určené dětem od 3 do 7 let.