Copyright © 2012-2024 Hlidani-praha.cz | Registrace do katalogu
hlídání dětí Praha 9Hrášci
Zaměřujeme se na logopedii, fyzioterapii, ergoterapii a všestranný rozvoj dětí. Nabízíme individuální adaptační program za přítomnosti rodičů. Součástí vzdělávacího plánu je každodenní angličtina, nauka péče o zoubky, canisterapie nebo zahradničení.

Sídlíme ve velkém domě se zahradou, který je vybaven čističkou vzduchu i webkamerou se zabezpečeným přístupem pro rodiče. O maximálně 12 dětí pečují dvě kvalifikované učitelky.

Na dětskou skupinu navazují odpolední kurzy grafomotoriky, zábavného tvoření, sportovních her a tancování nebo angličtiny. Hlídání dětí si můžete rezervovat až do 21 hod.

Zaparkovat zde můžete na celý den. Do centra je to jen 15 min. vlakem.
HrášciKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Českobrodská 462
Praha 9 - Běchovice

Po-Pá 07:00–21:00 hod.

Facebook
Instagram
Hrášci hlídáš dítětemVzdělávání
V Hrášcích je klíčový individuální přístup k dětem i rodičům. Nabízíme bohatý vzdělávací program a nadstandardní služby.

VŠESTRANNÝ ROZVOJ
Hrášci si celý den hrají, a přitom se přirozeně učí, nabývají základních dovedností a znalostí, socializují se ve skupině a poznávají své emoce. Veškerá aktivita se odehrává formou hry a zábavy.

Vzdělávací program má i projektovou složku. Počítá s tematicky zaměřenými bloky, s opakováním známé látky a rovněž s adaptací na svět mimo rodinu a skupinu. Hrášci podnikají výlety zejména do přírody nebo na známá návštěvní místa v okolí, ale např. i za rodiči do zaměstnání. Cílem je přiblížit dětem běžný rytmus dne a seznámit je se světem, do něhož pomalu vstupují.

Děti se mohou rozvíjet ve všech sférách. V dětské skupině Hrášci klademe důraz na aktivity, díky nimž se děti rozvíjejí všestranně.
hlídat děti Běchovice
LOGOPEDIE
Péče o děti s prvky logopedické prevence probíhá pravidelně každý den. Spolupracujeme s logopedkou Petrou Novotnou, která navštěvuje Hrášky, hodnotí řečový vývoj dětí a připravuje pro něj lekce na míru.

FYZIOTERAPIE A ERGOTERAPIE
Rozvíjíme fyzickou i psychickou zdatnost dětí, předcházíme svalové dysbalanci a podporujeme uvědomění si vlastního těla a dovedností. Spolupracujeme s klinikou Fyzioland, jež se specializuje na fyzioterapii a ergoterapii pro děti.
hlídáme dětmi Praha 9
ANGLIČTINA
Angličtina je součástí každodenního programu. Hravou formou seznamujeme děti s cizím jazykem. Do denního plánu přirozeně zařazujeme jednoduchá anglická slovíčka a zpíváme písničky. Dětskou skupinu navštěvuje také rodilý mluvčí.

CANISTERAPIE
Pro rozvoj osobnosti i sociální interakce využíváme canisterapii. Pravidelně k nám dochází Bella, fenka plemene kavalír King Charles španěl. Děti si díky canisterapii budují vztah ke zvířatům a pomocí her u nich rozvíjíme jemnou i hrubou motoriku. Spolupracujeme také s místní jízdárnou a koňským rančem.
hlídání dětí
PÉČE O ZOUBKY
Děti si čistí zoubky vždy po obědě před odpočinkem. Pravidelně jejich zoubky zhlédne dentální hygienistka Kateřina Šmehilová, která děti spolu s námi učí správné péči o chrup.

SOCIÁLNÍ, KULTURNÍ A HYGIENICKÉ NÁVYKY
Děti pozitivně motivujeme a budujeme u nich zdravé sebevědomí. Současně posilujeme jejich schopnost sebeobsluhy v základních úkonech. V Hrášcích se socializují, zažívají první chvíle bez rodičů a nacházejí první kamarády. Vytvářejí si důvěrné pouto s učitelkami. Učí se obouvat, oblékat, mýt si ruce, čistit si zuby, samostatně se najíst nebo uklidit po sobě. Děti také seznamujeme s literaturou, divadlem či hudbou.

PŘÍRODA A ZAHRADNIČENÍ
Pobyt v přírodě pozitivně působí na vnitřní klid dětí a přispívá k jejich relaxaci. Učíme se ochraně přírody a ekologickému myšlení. Sázíme bylinky, zaléváme květiny a pozorujeme stromy a ptáky. Poznáváme, jak se svět kolem nás mění podle ročních období. Sbíráme listí a stavíme hmyzí domečky.