Copyright © 2012-2024 Hlidani-praha.cz | Registrace do katalogu
hlídání dětí Praha 10Happy Point Vršovička
Naší misí a posláním je utvářet z dětí, které k nám docházejí, společně s jejich rodinou, chytré, empatické a především osobité, nadějné človíčky, správně připravené pro následující cestu životem i studii.

Vršovička je umělecká dětská skupina pod záštitou vzdělávácí organizace Happy Point, která se nachází v těsné blízkosti krásného parku Grébovka.

Kapacita skupiny je pouze 12 dětí a dvě paní učitelky, a to zaručuje rodinný, individuální přístup k dětem a ideální přípravu k dalšímu vzdělávání. Velký důraz klademe na sociální a kamarádské vztahy. Soustředíme se na celkový rozvoj dítěte. Pracujeme podle RVP, který přizpůsobujeme podle potřeb a věku dětí. Tvořivou činností se zaměřujeme především na rozvoj estetické výchovy. Pohybové dovednosti jsou prohlubovány a rozvíjeny formou her. Předškolní děti jsou vzdělávány každodenně, individuálně v grafomotorice a v matematických představách kombinovaných s jazykovou výchovou.

DNA Vršovičky : umělecká nadstandardní ekologická přátelská vzdělávající
Happy Point VršovičkaKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Vršovická 416/9
Praha 10 - Vršovice

Po - Pá 08:00-17:00 hod.

Happy Point Vršovička hlídat dětiProgram
08:00 - 08:30 Příchody dětí, volné hry (individuální činnosti, výtvarné aktivity pod vedením pedagoga)
08:30 - 09:00 Přivítání, pohybová chvilka
09:00 - 09:30 Svačinka, hygiena
09:30 - 10:00 Vzdělávací blok (společná tématická činnost)
10:00 - 12:00 Pohybové aktivity
12:00 - 12:30 Oběd, hygiena
12:30 - 13:00 Příprava a odpočinek
13:00 - 14:30 Odpočinek, relaxace, klidové činnosti
14:30 - 17:00 Volná hra, individuální činnosti, odhod dětí domů
hlídají dětem VršoviceVzdělávání
Vršovičká je vstupní bod do světa vzdělávání, a proto máme pro děti, které k nám docházejí, zdravé a přátelské prostředí s pozitivní atmosférou, které jim tento krok usnadňuje a zároveň nenásilnou formou buduje kladný postoj ke vzdělávání. Naše vzdělávací koncepce učí děti přistupovat k novým věcem a poznatkům s otevřenou myslí a napomáhá jim osvojit si logickou formou všechny tyto nové znalosti a dovednosti a těžit z nich v osobním i studijním životě. Děti se rozvíjejí v mnoha oblastech. Mezi ty nejzákladnější patří například rozvoj řeči, motoriky, myšlení, paměti, matematiky nebo zaměřování pozornosti.
hlídám dětech Praha 10Ekologie a příroda
Ekologie a život v souladu s přírodou je snadný. Děti vedeme k poznávání a ochraně okolní přírody a všech jejích živlů. Získávají informace jak se chovat šetrně k přírodě a jejím zdrojům, a jak mohou samy přispět ke kvalitě životního prostředí ve svém okolí.
hlídání dětíUmělecká a výtvarná činnost
Grafomotorika je soubor psychomotorických činností, které děti vykonávají při psaní a kreslení. Děti se učí koncentrovat, aby dokázaly uskutečnit své záměry. Tvořivou činností se zaměřujeme na rozvoj estetické výchovný. Součástí tvorby je i výtvarná průprava, která zlepšuje mimo jiné i představivost dítěte. Rozvoj kreativity je nedílnou součástí osobního rozvoje. V nedalekém parku Grébovka každoročně pořádáme vernisáž, během které jsou k vidění ta největší díla za uplynulý rok.
Happy Point Vršovička hlídáš dítětemPohyb
Pohybové dovednosti jsou prohlubovány a rozvíjeny formou her. Učíme děti píli, soustředění, ochotu překonávat překážky, brát pohyb jako součást zdravého životního stylu, ochotu spolupracovat, ale i nést vlastní zodpovědnost.