Copyright © 2012-2024 Hlidani-praha.cz | Registrace do katalogu
hlídání dětí Praha 9DENEVIENS školička
Jsme Školička a hlídací centrum, ve kterém se snažíme napodobit rodinné prostředí. ÚSMĚV A ŠTĚSTÍ ve tvářích dětí a SPOKOJENOST RODIČŮ je naším hlavním cílem. Najdete v nás PARTNERA a PRŮVODCE
všestranného vývoje Vašich dětí.

Přijímáme děti od 1 roku věku až do zahájení povinné školní docházky v průběhu celého roku.
DENEVIENS školičkaKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Hulická 980
Praha 9 - Újezd nad Lesy

Facebook
Instagram
DENEVIENS školička hlídat dětiHlídání dětí s láskou a respektem
Naším cílem je být dětem partnerem na jejich cestě poznání a hledání si svého místa ve světě kolem nás. Poskytnout dětem pocit BEZPEČÍ v prostředí, kde je RESPEKT a LÁSKA na PRVNÍCH MÍSTECH, je pro nás samozřejmostí.

Vytváříme pro děti prostředí, ve kterém se cítí jako doma. Preferujeme individuální a partnerský přístup k dětem, a proto jim věnujeme náš čas. Učíme je sebelásce, umění pochválit, vzájemnému respektu a porozumění. Zabezpečujeme hlídání dětí ve Školičce i v domácím prostředí. Podporujeme matky studentky, pro které máme zvýhodněné podmínky.
hlídáme dětmi Újezd nad LesyV čem vynikáme?

LOGOHRÁTKY, rozvoj řeči dětí zábavnou formou.
OTEVŘENÁ KOMUNIKACE s dětmi i rodiči.
• Prvky ERGOTERAPIE jsou zakomponovány do denního programu - využíváme
k stimulaci smyslů a na podporu rovnoměrného rozvoje dítěte.
PŘEDŠKOLÁČEK – příprava předškoláků na zápis s důrazem na jejich
individuální potřeby.
PRAVIDELNÝ POBYT VENKU je pro nás neodmyslitelnou součástí dne.
• Zaměřujeme se na SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ – klávesy, říkanky, čtení, zpívání.
ZVYKACÍ DOBA pro snadnější adaptaci dětí na nové prostředí za přítomnosti
rodiče.
CERTIFIKOVANÁ PÉČE o Vaše děti.

• Podporujeme kreativitu dětí v kroužku ŠIKOVNÉ RUČIČKY.
DOUČOVÁNÍ - pomáháme dětem zvládnout učivo na ZŠ.

Ve Školičce DENEVIENS je dítě:
• OBJEVITELEM
• PARTNEREM
• DŮLEŽITÉ
• MILOVANÉ
• RESPEKTOVANÉ
• DŮVODEM, PROČ JSME TADY
hlídáme dítěti Praha 9Stravování
Chutné a zdravé jídlo během celého dne!
Zajišťujeme celodenní stravu, tj. dodání obědů a příprava domácích svačinek. Během celého dne klademe důraz na pravidelný a zdravý pitný režim. Pro dodání obědů využíváme služby externí firmy ALMED SERVICE s.r.o.

Stravování dětí do 2 let

Stravování dítěte je v tomto případě zabezpečeno ze strany rodiče. Rodič ručí za kvalitu jídla a správnou přepravu do zařízení Školička DENEVIENS.