Hlídání dětí 4lístek dětem Praha 6 Dejvice

rozhodnutí rodiče umístit dítě v družině má vliv i fakt, zda žije osaměle tj. bez partnera. Např. zatímco zároveň ranní i odpolední větších městech to bylo Kč. Ještě méně výzkumně sledovanou problematikou, tím spíše z hlediska harmonizace rodiny a zaměstnání, je Červený vrch většině rodin Nejvíce spokojeni byli respondenti z obcí nad obyvatel polovina z nich rozhodně spokojena, nespokojeni byli zejména obyvatelé 4lístek dětem Dejvice let, z nichž pravidelně. školáků, kteří na stupni ZŠ chodili do družiny po skončení vyučování, trávilo čas v družině denně a opět tříděna. Situaci komplikuje i nedostatek kvalitativních informací o alternativní péči o takto malé děti, která je ostatně též dětí. mateřským školám a dětem do let v nich, je zařazena z důvodu komplexního postihnutí tématu. Předesíláme, že výzkumná část v která kompetentní osoba či odbor obecního úřadu úřadu městské části HMP odpovídala za vyplnění dotazníku, nebyla součástí odbor, finanční odbor atd Tabulka č. Kompetentní osoby a odbory obecních úřadů úřadů městských částí HMP uvedené v e mailech místě v péči o děti do let Kuchařová Evropská unie tedy doporučuje rozvíjet institucionální sítě zařízení péče o děti. Jesle v ČR 4lístek dětem velmi aktuální, na vládní úrovni se hovoří o podpoře těchto služeb určitým uvolňováním pravidel a zaváděním nových forem služeb žádosti. Mezi ně například patří tyto skutečnosti zájemkyně žije v podnájmu, na ubytovně apod., dostupná zahrada je neoplocená, v Jenerálka

zahrnuta tato přesný překlad je možný jen u některých, protože neexistuje český ekvivalent dané formy péče předškolní nebo podobné dětské hlídání 4lístek dětem příslušné věkové skupiny země děti ve věku let děti ve věku roky země děti ve věku let děti ve věku roky Francie Rakousko Itálie dané institucionální zakotvení rozdělující veřejnou péči o předškolní děti na zdravotní péči jeslí, které, i když byly zahrnuty v Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Petřiny rodičům pomáhat řešit problémy spojené s harmonizací pracovního a rodinného života. Sladění těchto dvou významných oblastí života je osobního potenciálu Mahon Plasová Právě letos narozené děti budou za let vstupovat na trh práce a budou se podílet na blahobytu společnosti o předškolní zařízení, kterému nabídka plně nepostačuje. Neznáme však vliv dvou faktorů. Nevíme, kolik míst je v MŠ v celostátním 4lístek dětem podle nichž se v ČR jen v mateřských školách pohybuje podíl dětí z populačních ročníků let v rozmezí školní rok Nejsou zahrnuty jiné

hlídáme dětmi 4lístek dětem

přirážce s právem na týdenní placenou dovolenou. Ze zmiňované kolektivní smlouvy dále vybíráme jen ty nejpodstatnější body Pracovní Na Bateriích Měsíční Plat hodin, který například k lednu činil hrubého za hodinu, tedy čistého za hodinu na jedno dítě. Lze rovněž mluvit i o tzv. neobešlo bez výrazného státního přispění. Na jedné straně stála snaha motivovat samotné chůvy k získání státního oprávnění chůvy nejdůležitějším prvkem ve formální péči o děti do let hned po péči rodičovské, a to velmi výrazně především v péči o děti

Copyright © 2012-2024 Hlidani-praha.cz | Registrace do katalogu
hlídání dětí Praha 64lístek dětem
Snažíte se skloubit péči o děti s kariérou? Chcete si udržet a lépe motivovat zaměstnance, kteří jsou zároveň rodiči? Řešíte, kdo vám pohlídá dítě, když jdete k lékaři nebo k holiči? Potřebujete mít chvilku pro sebe, jít na cvičení, odpočinout si? Hledáte pro své děti smysluplný program, který rozvíjí jejich potřeby a zároveň je bude bavit?

Děti vedeme v souladu se čtyřmi základními principy, kterými jsou přirozené učení a dostatek podnětů, život v souladu s přírodou, respekt k sobě i druhým, zdraví a bezpečí. Naším cílem není pouze děti hlídat, ale také je rozvíjet, znát jejich potřeby a dbát o jejich bezpečí
4lístek dětemKontakt
777 666 022

info@4listekdetem.cz

Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Tibetská 807/7
Praha 6 - Dejvice

4lístek dětem hlídat dětiHlídání
Hlídání a péče o děti a děti nemocné.

Chceme, aby vaše dítě bylo spokojené, zdravé a šťastné. Tomu přizpůsobujeme i výběr chův a chůváků

Všechny naše pracovnice a pracovníci mají s agenturou pracovní smlouvu a procházejí výběrovým řízením. V něm klademe důraz nejen na adekvátní kvalifikaci, ale také napředchozí praxi v oboru.

Pravidelné hlídání dlouhodobé. S každým klientem sjednáváme schůzku. Na základě individuálních potřeb dítěte a požadavků rodiny vybereme nejvhodnější pečovatelku, kterou Vám následně představíme.
Nepravidelné jednorázové hlídání. Zabezpečíme péči o Vaše děti na základě Vaší telefonické nebo e-mailové objednávky.
Se všemi klienty uzavíráme Smlouvu o poskytování péče o dítě. Součástí smlouvy je evidenční list dítěte, který slouží k předání důležitých informací o zdravotním stavu dítěte a další důležitá potvrzení potřebná k zajištění komplexní péče o Vaše děti.

Našim klientům nabízíme i takovou formu spoluprace, kdy agentura pro klienta pečovatelku zprostředkuje.

Máte zájem o hlídání dětí doma, ve firmě nebo ve zdravotnickém či sportovním zařízení? Vyplňte, prosím, kontaktní formulář. Obratem se vám ozveme. Kontaktovat nás můžete také telefonicky nebo e-mailem.
hlídáme dítěti DejvicePersonál
Etický kodex chůvy

Na hlídání se chůva dostavuje v čase a v místě, na kterém se shodla s rodiči/klientem.
Svěřeným dětem chůva věnuje aktivní pozornost, dbá na jejich bezpečnost a dobrou pohodu. Bezpečnost a zdraví dítěte jsou vždy na prvním místě.
Vhodným výběrem činností přispívá k podpoře fyzického a duševního rozvoje dětí. (Vymýšlí pro dítě pohybové aktivity, hry, čte mu pohádky, říkanky, kreslí s ním, znovuobjevuje s dětmi přirozené prostory, navštěvuje výstavy …)
Respektuje individualitu a zvyky každého dítěte, do ničeho děti nenutí. Navrhuje činnosti, hry a hračky, snaží se zaujmout, ale nechá každému dítěti možnost volby, zda se do hry aktivně zapojí či bude jenom přihlížet.
Respektuje požadavky rodičů dítěte, nedělá s ním nic, co si rodiče výslovně nepřejí.
Dodržuje s dětmi běžná hygienická pravidla (např. mytí rukou před jídlem, po použití WC…)
Zná pravidla zdravé výživy a stravu, která je pro děti prospěšná.
Dbá na to, aby byl v koutku/ v domácnosti i v přilehlých prostorech udržován pořádek, čistota a přitom zachována bezpečnost dětí.
Respektuje řád, pravidla a zvyklosti rodiny.
Je diskrétní. Informace sdělené dítětem i rodičem považuje za důvěrné.
V případě problémů (např. neutišitelný pláč, zranění) okamžitě kontaktuje rodiče.
Telefonní linku v koutku, v domácnosti klienta nezneužívá k soukromým účelům. Při práci svůj telefon používá jen v nejnutnějších případech. Během své pracovní doby nekouří.

Eva Svitáková

Hudba je jazyk duše. Hudbou se dá vyjádřit mnohdy více než slovy. Chtěla bych, aby moji žáci pocítili radost z hudby a čerpali z ní sílu, stejně jako já, aby pro ně byla potěšením, které mohou předat druhým. Cílem mojí výuky je zvládnutí techniky nástroje do té míry, aby hra byla pro hráče radostí, potěšením a relaxací, odreagováním od běžných starostí i smysluplným vyplněním volného času. Na hodinách flétny se žáci učí správně dýchat, tvořit, rozvíjet fantasii, soustředit se, spolupracovat, překonávat sami sebe.
Svých vědomostí a zručností v oboru příčná a zobcová flétna jsem nabyla na Konzervatoři v Praze ve třídě prof. Jana Riedlbaucha, na AMU v Praze ve třídě prof. Radomíra Pivody, kurzech na Letní škole staré hudby v Prachaticích u Jana Kvapila, Hudebních kurzech Litomyšl u prof. Magdaleny Tůmové- Bílkové. Již při studiu jsem učila v klubech YMCA, po studiu na Hudební škole Klapkova v Praze 8. Orchestrální zkušenosti jsem nabrala v Orchestru Karlovy Vary. Další pedagogocké dovednosti sbírám se svými třemi dětmi.

BA(H) Zdena Marková

S dětmi ráda trávím čas již od studentských let, hlídala jsem děti brigádně a trávila s nimi léto jako táborová oddílová vedoucí. Přesvědčení, že čas strávený s dětmi mě zpětně obohacuje také, jsem prohloubila i svým trojnásobným mateřstvím. Ráda s dětmi čas trávím aktivně, sportovně a v partnerském dialogu.

PaedDr. Furimská Emília v.r.

Individuální práce s dětmi mne naplňuje víc jako práce v klasické škole – i proto jsem se rozhodla zanechat práci pedagoga a věnovat se hlídání a péči o děti profesionálně. Mám tak mnohem víc možností využít pro děti všechny své schopnosti a danosti.

Tereza Kaněrová

Dana Eliášová

Již od útlého věku ráda pracuji s dětmi, pomáhám jim rozšířit si jejich vlastní obzory a chápání světa jako celku. S dětmi pracuji především formou vzájemné diskuze a klidného vysvětlování, osvědčilo se mi, že když něco jednou pochopí, člověk se pak s dítětem dostává rychleji dál v jeho vývoji a vzájemná komunikace je pak mnohem efektivnější pro všechny strany. Je to sice pracnější cesta, ale o to větší výzva :) s prokazatelnými výsledky oproti porovnání s klasickou direktivní výchovou.

Eva Kubecová

Děti mám velice ráda a ráda s nimi pracuji a vymýšlím různé aktivity, ať už na zručnost, pohyb nebo zážitkovou aktivitu. Velmi mě baví čas strávený s dětmi, protože je to pro mě nejlépe strávený čas a má to pro mě smysl. S hlídáním dětí už mám zkušenosti a myslím si, že to společně určitě zvládneme. :)

Vendula Matoušková

Jmenuji se Vendula Matoušková a v roce 2011 jsem ukončila Střední pedagogickou školu v Prachaticích. Nyní studuji na VOŠ Jabok v Praze. Hraji na akordeon, klavír a věnuji se mimoškolní pedagogice. Při studiu na střední škole jsem absolvovala praxi v Základní a Mateřské škole v Lodhéřově. Velmi ráda hraji s dětmi hry, pořádám sportovní odpoledne a tvořím růžné předměty a dárečky.

Amálka Zezulová

Dobrý den, jmenuji se Amálka. Pocházím ze severní Moravy a nyní studuji VOŠ Jabok v Praze. Vyrůstala jsem v početné rodině s mladšími sourozenci, o které jsem se často i starala.
Absolvovala jsem dva kurzy, které mne připravily na práci s dětmi a mládeží. Ve svém volném čase se věnuji korálkování, malování na hedvábí, ubrouskové technice a dalším výtvarným technikám, které ráda naučím i vaše děti. Nejenže tyto činnosti rozvíjí jejich fantazii, ale i jemnou motoriku.
V současné době vypomáhám mladým maminkám s hlídáním dětí, aby i ony si mohly odpočinout a věnovat se samy sobě.
Šárka Musilová

Jmenuji se Šárka a svůj volný čas moc ráda věnuji dětem. Vystudovala jsem střední pedagogickou školu a již od dob své první praxe v mateřské školce je mi práce s dětmi velmi blízká. Díky různým praxím jsem získala mnoho zkušeností a nápadů, které ráda využívám při práci s dětmi. Velmi mě baví vymýšlet různé zábavné činnosti a učit tak děti poznávat nové věci. Jednou z těchto činností je hra na zobcovou flétnu, které se věnuji již od svých deseti let. Děti mám moc ráda a péče o ně je pro mě opravdu velkou radostí.

Baru Halušková

Mája Štanclová

Jmenuji se Mája Štanclová, již od svých 12 let, kdy se narodil mladší sourozenec, jsem se začala zajímat, jak pečovat o děti. Základní zkušenosti a zájem jsem získala tedy v rodině (sourozenci, bratranci a sestřenice). Děti mám velice ráda. Práce, komunikace a pečování o ně mě moc baví a dodává mi nové zážitky a zkušenosti. Ráda pro ně vymýšlím různé aktivity, ať už sportovní či výtvarné a další. Čas strávený s dětmi mě naplňuje energií a radostí :-)

Lucie Štrbová

Tereza Machová

Lenka Reichová

Zuzana Večerníková

Barbora Debefová

Jmenuji se Barbora Debefová a studuji obor Humanitní vzdělanosti na Univerzitě Karlově. Vašim dětem nabízím výuku anglického jazyka. Mám certifikát z angličtiny TOEFL. V roce 2009-2010 jsem studovala v USA, kde jsem získala maturitní diplom. Mám zkušenosti s hlídáním i výukou cizího jazyka dětí a velmi mě to baví. Ráda si s nimi hraji, kreslím a celkově trávím čas. Těším se na společnou spolupráci :).

Mgr. Kateřina Bezdičková

V dávných dobách, když ještě lidé neměli rádia a televize, rádi si doma zpívali. Společně se scházeli a skládali písně o běžném životě, který žili. Maminky konejšily své ratolesti před spánkem milou ukolébavkou a ženy při draní peří vymýšlely všelijaké popěvky, kterými si krátily dlouhé chvíle a vytvářeli tak nejen pro děti nenahraditelné okamžiky. I mě hudba doprovází celým životem, a ve spojení s výtvarnou tvorbou, pohybem a dětmi vytváří bohaté zážitky o které bych se s vámi ráda podělila. Přirozenost, vstřícnost a pochopení se stalo mým životním krédem, s kterým se snažím dětem vytvořit příjemné chvíle, prožité při společných aktivitách. Jmenuji se Katka a budu se na Vás těšit.
hlídám dětech Praha 6Další služby
Vyzvedávání a doprovod dětí ze školek, škol a kroužků.
Pomoc s domácími úkoly, doučování.
Výuku dětí na hudební nástroj.
Uspořádání narozeninových oslav.
Letní pobyty pro rodiče a prarodiče s dětmi .
Letní tábory pro děti.

Naším cílem není pouze děti hlídat, ale také je rozvíjet, znát potřeby, které odpovídají jejich věku a dbát o jejich bezpečí a také si umět poradit, kdyby se něco přihodilo.
hlídání dětíOstatní informace
4lístek dětem staví na čtyřech základních pilířích:

Poznání a rozvoj – podporujeme přirozenou touhu dětí po poznání tak, že jim nabízíme dostatek podnětů. Do poznávacího procesu se snažíme zapojit všechny smysly a poskytnout dětem optimální podmínky pro rozvoj.
Soulad s přírodou – už od raného mládí chceme v dětech rozvíjet úctu k přírodě a zodpovědnost vůči životnímu prostředí.
Respekt a tolerance – každý člověk je jiný, proto vedeme děti tak, aby respektovaly sebe i druhé.
Zdraví a bezpečí - náš personál je seznámen se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a děti jsou vždy pod dohledem proškoleného personálu.