Copyright © 2012-2024 Hlidani-praha.cz | Registrace do katalogu
hlídání dětí Praha 5Malíčkov MŠ a jesle
MALÍČKOV - Soukromé jesle a mateřská škola - vyrostl pro potřebu dětí a rodičů. Jsme tu pro Vás denně od 7:00 do 18:00 hodin, docházka se však může přizpůsobit Vašim potřebám. Nabízíme podnětné, přátelské prostředí pod vedením kvalifikovaného personál – zkušených zdravotníků a pedagogů. Snažíme se o rozvíjení dítěte po všech stránkách. Děti, které mají před vstupem do MŠ či ZŠ, na vstup pečlivě připravíme. Našim dalším cílem je socializace dětí, které jsou prostřednictvím našich jeslí a školek konfrontovány s různými sociálními situacemi, a učí se, jak je mohou řešit. Učí se také základním hygienickým a sociálním návykům potřebným pro život. Naší prioritou je, aby děti prostřednictvím hry a zábavy rozvíjely svou jedinečnou osobnost. Důraz klademe i na zdravý pohyb, který umožňuje zahrada v areálu provozoven rozkládající se v klidných oblastech.

MALÍČKOV s.r.o. je součástí projektu ,,Aktivní škola". Patří mezi školky, které využívají kvalitní a moderní možnosti výuky díky špičkovým technologickým prostředkům. Interaktivní tabule nabízí propojení učení s opravdovým zážitkem. Nabízí učiteli nekonečnou škálu využití jak k vytváření interaktivních pracovních listů a učebnic ušitých na míru výuky, propojení zvuků, obrázků a témat, využití odkazů, tak i k promítání a zábavnému hraní ( pexesa, kvízy, domina, omalovánky, a mnoho dalších ).

Nejsme jen obyčejné jesle a školka, u nás se děti nenudí a mají dost aktivit a podnětů k rozvoji své osobnosti. Jsme světem pro ty nejmenší, přijďte se podívat a uvidíte sami :-)

Jsme tu pro rodiče, kteří chtějí, či potřebují nastoupit do zaměstnání, nebo pro děti, které hledají kolektiv a vyžití, děti, které rády tančí a zpívají, učí se s nadšením novým věcem, pro rodiče, kteří hledají kvalitní a profesionální péči o své dítě.

Jednou z našich výhod je flexibilita docházky - sám rodič si volí dobu, po kterou bude jeho ratolest Malíčkov navštěvovat. Den i časové rozmezí závisí na Vaší potřebě, kterou uspokojí i dlouhá provozní doba MALÍČKOVA.

INTERAKTIVNÍ TABULE V NAŠICH POBOČKÁCH JESLÍ A ŠKOLEK!!

Pracujeme dle výchovně vzdělávacího programu naší MALÍČKOVSKÉ MŠ. Z naší třídy máte zajištěný hladký vstup do ZŠ - kdy děti budou disponovat potřebnými znalostmi, schopnostmi a dovednostmi.
Díky menšímu počtu dětí na pedagoga je kladen důraz na individuální přístup, který je pro děti velkým přínosem (zvláště, když poprvé začnou navštěvovat předškolní zařízení a seznamují se s denním režimem). Třída je heterogenní   - což má své výhody v oblasti vzdělávání a socializace (objevuje se současně paralelní a sdružující i kooperativní hra,  sociální klima je velmi bohaté, jsou vytvořeny přirozené podmínky pro všechny druhy učení, jsou nabízeny příležitosti pro individuální tempo vývoje dětí, je výzvou pro pestřejší nabídku činností a aktivit)
Malíčkov MŠ a jesleKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Hlušičkova 1064/1
Praha 5 - Stodůlky

denně od 7:00 do 18:00 hodin

Malíčkov MŠ a jesle hlídáte dítěteNabízíme
Proč právě jesle a školku Malíčkov?

jsme tu pro Vás a Vaše děti již od roku 2007
nabízíme kvalitní a profesionální přístup
nabízíme péči o děti –jesle od 6 měsíců do 4 let a MŠ pro děti od 3 – 7 let
máme dlouhou provozní dobu od 7h – 18h, kterou uvítají především pracující rodiče
flexibilní docházka – dle potřeb rodičů i dětí (možno také hodinový pobyt dítěte
hravé, motivující a přátelské prostředí s kvalifikovaným personálem složen z řad zkušených zdravotníků a pedagogů
podporujeme rozvoj dítěte po všech stránkách, psychomotorické, poznávací a sociální, aby byl přiměřený věku a individualitě dítěte
kontakt s ostatními dětmi, získání tak důležitých sociálních návyků potřebných do života
podporujeme zdravý pohyb v prostorné zahradě, která je součástí areálu
zaměření se na rozvoj tvořivosti v denním programu formou specifických činností (výtvarné, poznávací, rozumové, pohybové, hudební, příprava pro vstup do MŠ - grafomotorickými listy, logico a mnoho jiných)
3 oddělení podle věku a vývoje dítěte
nabízíme navíc zájmové kroužky: angličtina pro nejmenší, keramika, hudebně pohybový kroužek, jóga, malý vědec
bohatý denní program plný tématických akcí, aktivit a výletů, divadel, exkurzí aj.
pracujeme s kvalitním didaktickým materiálem pro smyslový rozvoj dítěte
v našich třídách čisté ovzduší díky čističkám vzduchu
v našich třídách MŠ se vyučuje i v anglickém jazyce, kdy je naším cílem, aby se AJ stala nedílnou součástí denního programu a děti ji vnímaly jako přirozenou řeč a pociťovaly jistotu v komunikaci, nejedná se o neefektivní memorování, ale záživné poznávání a učení pestrou motivací (zásobou písniček, básniček, pracovních listů a prací s interaktivní tabulí)
prázdninový provoz
hlídáš dítětem StodůlkyProstředí bez alergenů
Stále častěji se objevují alergie u dětí už v raném věku. My se však pro Vaše děti snažíme vytvořit co nejčistší a nejkvalitnější prostředí bez alergenů (jako jsou prach, pyl, roztoči), bakterií, plísní, dráždivých syntetických materiálů atd. Proto je součástí našich prostor čistička vzduchu Bionaire, která získala osvědčení B.A.F. (Britská nadace pro alergiky), která nemá na trhu konkurence. Její účinnost je díky ionizátoru a PERMAtech™ filtrům téměř 100%. Jsme rádi, že můžeme dětem dopřát kvalitní prostředí bez alergenů a škodlivin a pozitivně tak přispět k jejich zdravému vývoji.
hlídají dítě Praha 5Kroužky
HUDEBNĚ POHYBOVÝ KROUŽEK (pro děti od 1,5 roku - 6 let)
učení dětských písní (lidových i ostatních) s doprovodným pohybem (tanečkem ci hrou)
pestrost hudebních nástrojů (klavír, kytara, flétna, rumbakoule, triangl, buben, činely, dřívka aj.)
vytváření kladného vztahu k hudbě a pohybu
rozvíjení hudebního cítění, melodie, rytmu a hudebního sluchu
rozvoj komunikace, kooperace, práce s kolektivem

KERAMICKÝ KROUŽEK ( od 1,5roku - 6 let )
práce s novým materiálem - keramikou a barvení glazurou
rozvoj motoriky, vnímání tvaru, barvy a vlastností materialu
činnost spojená s motivací (pohádka, hra, příběh, zážitek)
rozvoj výtvarných schopností a dovedností

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ ( od 1,5 roku - 6 let )
anglický kroužek pro děti probíhá učení formou hry
hodina angličtiny probíhá v anglickém jazyce s kvalifikovaným lektorem, který pracuje s metodikou Oxfordské university

JÓGA PRO DĚTI ( 1,5r - 6 let )
cvičením jógy si děti osvojují správné držení těla a dosáhnou lepší koordinace, rovnováhy, soustředěnosti, vnímání
jóga pozitivně formuje charakterové vlastnosti dítěte a má prokázaný vliv na lepší spánek a imunitní systém ( má vliv na psychosomatická onemocnění - astma, kožní choroby aj.)
využívá se jako možnost pro hyperaktivní jedince, roztěkané a neklidné děti, kdy má zklidňující a uvolňující efekt na organismus
při józe lektor využívá Jógové hračky - Jogiho a Salambu, které motivují a pomáhají vést hodiny
při hodinách je využita velká zásoba říkadel, písniček a pohádek

MALÝ VĚDEC ( 2r – 6 let)
děti prostřednictvím jednoduchých a zajímavých (bezpečných) pokusů zkoumají svět kolem sebe, pomocí vlastní zkušenosti se seznámí s jevy a zákonnitostmi v naší přírodě
zájmový kroužek je určen dětem ,,objevitelům”, kteří rádi zkoumají věci kolem sebe
hodina je spojena s popisem jevu, zákonnitostí a samotným pokusem
hlídání dětíKvalitní vybavení tříd
V našich pobočkách jeslí a školek MALÍČKOV s.r.o. využíváme ke hře kvalitní hračky z nezávadných a hygienických materiálů, které rozvíjí představivost, myšlení a soustředěnost dětí a motivují je k aktivitě a komunikaci. K výuce nám slouží Montessori didaktické pomůcky. Náš personál je školen k jejich správnému a efektivnímu využití pro rozvoj dětské osobnosti. Jsme součástí projektu ,,Aktivní školka", kdy naše MŠ využívá moderních možností výuky díky špičkovým technologickým prostředkům jako je např.interaktivní tabule aj., ty jsou součástí našeho vybavení tříd.
Malíčkov MŠ a jesle hlídáme dětmiHlídání dětí u Vás doma
- jednorázová hlídání
- pravidelná hlídání
- noční hlídání
- víkendová hlídání (SO + NE+ svátky)
- hlídání v době nemoci dětí
- doprovody dětí na různé aktivity, do zařízení (MŠ, jeslí aj.)
- hlídání na firemních akcích
- hlídání na oslavách apod.
- hlídání dětí mluvících cizím jazykem

http://www.malickov-jesle.cz/index.php/cs/o-nas-hlidani