Copyright © 2012-2024 Hlidani-praha.cz | Registrace do katalogu
hlídání dětí Praha 7Environmentální centrum Trojské Labuti
Projekt moderního enviromentálního centra a školky pro děti od 3 do 6 let sídlící v novostavbě u Botanické zahrady a v těsné blízkosti zoo. Lokalita nabízí skvělé sportovní vyžití pro děti v překrásné přírodě chráněné krajinné oblasti. Okouzlující botanická zahrada, zoologická zahrada, parky, vinice, poznávání fauny, flóry a to vše v bezpečí připomínající vesnici pouhých 10 minut od centra.


Výukové programy školky jsou zaměřené na přírodu, zvířátka tradice a sport. Možnost volby plně anglického režimu s rodilými mluvčími nebo v česko-anglickém režimu. Malé skupinky dětí poznávají přírodu formou her, procházek a pokusů. Odpoledne probíhají profesionálně vedené zájmové kroužky.Jsme moderní! Rodiče mohou využít interní aplikaci, kde si mohou prohlédnout fotografie co jejich dítě dělalo. Jsou informováni o aktuálním dění ve školce. Díky aplikaci jsme s rodiči v úzkém kontaktu a rodiče mají kontrolu.
Environmentální centrum Trojské LabutiKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Trojská 880/168a
Praha 7 - Troja

Facebook
Environmentální centrum Trojské Labuti hlídají dítěVzdělávání
Náš program je dlouhodobě navazujíci vzdělávací proces, kde se propojují speciální metody, kvalifikovaní pedagogové, rodilí mluvčí a moderní techniky výuky vždy a pouze se zájmem o dítě. Vzdělávací činnosti připravujeme tak, aby probíhaly v rozsahu jednotlivých potřeb dětí.

V Environmentálním centru je kladen důraz na odpovědnost a lásku k přírodě skrze péči o školková zvířátka a rostlinky. V tomto ohledu je poloha školky mezi botanickou zahradou a zoo přímo ideální a vybízí tak k častým výletům po okolí a dalšímu rozšiřování znalostí.

V těsné blízkosti je Trojská naučná stezka a Trojská kotlina při Vltavě, kam mohou děti denně docházet za poznáním i hrami. Díky nádhernému gymnastickému sálu rozvíjíme děti všestranně i po sportovní stránce.

Školka je vybavena funkčními kuchyňkami pro děti, kde si děti mohou připravovat svou svačinku. K tomu mohou využít i vlastní bylinkovou zahrádku a ochutnat, co samy vypěstovaly.

ANGLIČTINA VE VZDĚLÁVÁNÍ

Vytvořili jsme jedinečný koncept výuky anglického jazyka velmi vysoké úrovně. Speciální metody, kdy děti přirozeně komunikují v anglickém jazyce, ale zároveň se rozvíjejí i v jejich rodném jazyce. Tým rodilých mluvčí je s dětmi po celý den. Přirozené střídání českého a anglického pedagoga při činnostech je velkou výhodou, děti rozvíjejí komunikaci v obou jazycích zároveň.

Veškeré naplňování cílů vzdělávacího programu je vedeno v českém i cizím jazyce. Dítě je během celého dne v bilingvně mluvícím prostředí školy rodilého mluvčího.

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

Vzdělávací obsah je vypracován do pěti integrovaných bloků, které se dále více rozšiřují v nabídkách činností, které jsou vždy popsány v našem aktuálním ročním plánu na konkrétní školní rok. Tyto okruhy jsou naplňovány v českém i anglickém jazyce. Integrované bloky míří napříč celým vzdělávacím spektrem. Zároveň jsou jednotné pro všechny věkové skupiny.
hlídáme dítěti TrojaZájmové kroužky
Nabízíme širokou škálu zájmových aktivit. Zájmové kroužky jsou vedeny jak v anglickém tak v českém jazyce pod dohledem rodilých mluvčích, profesionálních instruktorů a kvalifikovaných pedagogů.

Snažíme se o všestraný rozvoj osobnosti, kreativity, podporovat lásku k přírodě a sportu.

V Environmentálním centru k naší již tak široké nabídce připojujeme exkluzivně kroužky jako je zookroužek, kde se děti učí pečovat o zvířátka, skaut a sezónně pěstitelský kroužek.

Zájmové kroužky a profesionální přístup k dětem pozitivně stimuluje osobnostní a dovednostní vývoj Vašich ratolestí. Děti které docházejí do kroužků, nemají v pozdějším věku problém se začleňováním do kolektivu. V dětech cíleně rozvíjíme sociální a emoční inteligenci, která je v dnešní společnosti považovaná za nepostradatelnou.
hlídáme dětmi Praha 7Jak se u nás jí
Na stravování si u nás dáváme opravdu záležet. Zdraví velmi úzce souvisí se stravou, proto velmi dbáme na kvalitní, pestrou a vyváženou stravu, která bude dětem chutnat. Důrazně dbáme na kvalitu potravin, rozmanitost stravy a vyvážené nutriční hodnoty. Jídelníčky pro vaše děti jsou sestaveny odborníky.

Díky možnostem školky si děti samy připravují pomazánky, suší si bylinky, připravují si vlastní koření nebo si vyrábějí vlastní zavařeniny.

Nabízíme možnost speciálního jídelníčku pro děti s potravinovou alergií.
hlídání dětíPersonál
Považujeme za zásadní připravit naše děti na budoucnost, která na ně čeká a stále se zvyšující nároky, které na ně budou kladeny. Mezi priority patří: vysoká úroveň vybavení, tým pedagogů a rodilých mluvčí splňující velmi přísná kritéria přijetí.