Copyright © 2012-2024 Hlidani-praha.cz | Registrace do katalogu
hlídání dětí Praha 4Jesle a mateřská škola EduArt
Nejsme jenom školka, jsme Vaše druhá rodina.

V krásném rodinném domku v klidné vilové čtvrti na Libuši jsme vytvořili pro Vaše děti ideální prostor pro jejich rozvoj. Pěstujeme v dětech vztah k přírodě. Je velmi důležité, aby v ní děti od útlého věku trávily čas, učily se chápat základní zákony Země, vážily si jí a posléze v dospělosti uměly využívat s pokorou její přírodní zdroje. Vyjíždíme do lesa, pěstujeme rostliny, chováme králíčka i šneky a trávíme čas v okolí školky, kde je zeleň. Respektujeme dětskou osobnost, vnímáme její jedinečný vývoj a snažíme se odhalit jeho silné stránky i talent. Nabízíme dětem nové, dynamické podněty, vycházející z reálného světa. Rodič je naším nejdůležitějším partnerem. Jen s jeho pomocí se nám může podařit dítě harmonicky rozvíjet a pečovat o něj s tím nejlepším pocitem a výsledkem. Rodiče našich svěřenců u nás mají vždy dveře otevřené. Od 1.9.2017 je mateřská škola zařazena do Rejstříku škol a školských zařízení a je otevřena po celý rok včetně letních měsíců.
Jesle a mateřská škola EduArtKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
K hájovně 739/13
Praha 4 - Libuš

Po - Pá: od 7:30 do 17:30 hodin

Facebook
Instagram
Jesle a mateřská škola EduArt hlídáme dětmiO nás
-jesle pro děti od 1 do 2 let
-akreditovaná mateřská škola pro děti od 2 do 7 let
-otevřeno od pondělí do pátku od 7:30 do 17:30
-kvalifikovaný tým pedagogů
-vlastní vzdělávací program “Školka plná zábavy” akreditovaný Ministerstvem školství a tělovýchovy
-jezdíme na výpravy do lesa a za poznáním
-rozvoj silné stránky dětí
-angličtina je běžnou součástí denních aktivit
-rozšířená nabídka hudebních, výtvarných a pohybových činností
-podpora přirozeného nadšení a zvídavosti
hlídám dětech LibušJesle
Klademe důraz na individuální potřeby dítěte a jejich naplňování. Pomáháme dětem budovat správné hygienické návyky, trénovat sebeobslužné činnosti a pěstovat smysl pro pořádek. Zaměřujeme se na celkový zdravý vývoj dítěte v bezpečném a láskyplném prostředí a usilujeme o to, aby si děti vše vyzkoušely na vlastní kůži. Dětem nabízíme co nejširší možnost trávit čas venku v terénu a podporujeme vytváření kladného citového vztahu k živé i neživé přírodě. U dítěte podporujeme silné stránky a rozvíjíme jeho touhu poznávat a zvídavost.
hlídají dětem Praha 4Školka
Nabízíme dětem dostatek rozmanitých možností jak poznávat svět. Přistupujeme k nim s respektem a pomáháme jim rozšiřovat si obzory i mimo jim známá prostředí rodiny a školky. Víme, že dítě se snadno učí to, co si samo vyzkouší. Pracujeme s přímým zážitkem a fantazií dítěte. Vedeme děti k samostatnému získávání postojů k hodnotám a kritickému myšlení. Dětem nabízíme co nejširší možnost trávit čas venku v terénu a podporujeme vytváření kladného citového vztahu k živé i neživé přírodě.

U dítěte podporujeme silné stránky a rozvíjíme jeho nadání.
Vzdělávací program “Školka plná zábavy” vyzdvihuje zejména skutečně individuální přístup ke každému dítěti a jeho rodině. U dítěte jsou podporovány silné stránky a rozvíjen jeho talent na základě podpory jeho individuality. Respektuje vzdělávací oblasti Rámcově vzdělávacího plánu pro předškolní zařízení a bohatě se inspiruje myšlenkami Montessori pedagogiky. Významnou roli v něm hraje enviromentální výchova a vzdělávání, směřující ke zdravému životnímu stylu.
hlídání dětíStrava
Naše strava je vždy pestrá, čerstvá a výživově bohatá. Vyhýbáme se umělým ochucovadlům, přemíře soli a cukru. Naše jídlo je zdravé, chutné, barevné a hravé. Možnost dietního, vegetariánského, bezlepkového či bezlaktózového stravování. K pití podáváme neslazené ovocné čaje či vodu (s čerstvým ovocem či mátou).