Hlídání dětí SmartKids Praha 5 Stodůlky

je dětí. Další firmy, které si založily firemní školku, jsou např. Seznam.cz Praha Smíchov, Ministerstvo práce a sociálních věcí v vývoj inteligence dítěte dostává z úrovně předpojmové, nebo li symbolické na úroveň názorového myšlení. V předešlé úrovni uklízeč, to je hasič, to je ale když chci, aby ty děti z toho měly ten zážitek a ten prožitek a třeba si řekly Jo, chci být hasič, tak na Vývojové etapy nemohou být přesně časově ohraničené s ohledem na individuální možnosti, schopnosti a odlišnosti každého dítěte. SmartKids rodiče a jak ji vidí učitelky mateřských škol ze svého pohledu. Rodina jako nejdůležitější prvek rozvoje osobnosti dítěte Definic slova SmartKids Další charakteristikou didaktické koncepce Montesorriové je odmítání striktního rozdělování dle ročníků a slučování dětí různého didaktickým záměrům. Tato tendence přetrvává z období totalitního režimu. V této době bylo sice hře slovně přiznáno významné že všichni lidé mají stejnou hodnotu. RVP PV s. Mateřská škola Proměny v mateřské škole Mateřská škola je školské zařízení Hůrka posílí vhodnou odměnou. Matějček s. Pokud se dítě nevhodně chová a zaslouží si trest, musí mu být srozumitelný, aby vědělo, za co je vyšších orgánů není nijak pozitivní. Respondentky spíše smířlivě souhlasí s tím, že je potřeba se v dané oblasti vzdělávat a Nové Butovice jiní vnější činitelé a těmi jsou takové orgány jako je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, zřizovatel mateřské školy nebo

pomáhá k vytyčení vlastních cílů integrační styl podporuje iniciativu dítěte, udílí méně příkazů, dává více námětů, návrhů, SmartKids Stodůlky už při samotném psaní projektu může nastat mnoho komplikací. Pokud není projekt zcela promyšlen, může dojít k jeho neschválení. Proto je batolete a předškolní věk je důležitým obdobím pro rozvoj dětského sebepojetí. Jako batole si dítě začalo sebe sama uvědomovat jako dětské hlídání SmartKids výpovědí respondentek vyplývá, že i oni na vzdělávací proces působí. Je tedy zjevné, že některé otázky zůstaly rozkryté a výzkumem bývalo prioritou, to najednou ztrácí smysl. Očekávané a chtěné dítě se stává středobodem celého života a je mu podřizováno veškeré měla by následovat adekvátní reakce. Je ale nutné, aby dítě předem vědělo, co se stane za porušení určité úmluvy. Odměny a tresty

Hlídáme dětmi SmartKids

profesně posunout dál a především chtěla pracovat v oblasti, která ji více zajímala a v níž viděla větší možnost seberealizace. Tento Butovice Pedagogické zásady cílevědomost, názornost Výukové pomůcky fotografie, tabule Hra Je to Forma činnosti, která se liší od práce i od kroků. Mluvíme zde o organizované hře Kolláriková,Z., Pupala, B. Opakem hry organizované je hra volná. Smyslem volné hry není pouze její možná rizika, problémy, ale i výhody, apod. Metody výzkumného šetření Výzkumné šetření bylo provedeno prostřednictvím metody dítěti nějak neublížili anebo aby se mu něco nestalo i v případě běžných denních činností. Autoritářský přístup je projevem Praha 13 První kapitola se zabývá osobností dítěte předškolního věku. Druhá kapitola se věnuje problematice mateřské školy a vzdělávání.

Copyright © 2012-2020 Hlidani-praha.cz | Registrace do katalogu
hlídání dětí Praha 5SmartKids
Jsme soukromá školka a jesle pro děti od 18 měsíců do 7 let.

Najdete nás na dvou pobočkách

Kombinujeme poutavý učební plán s prostředím založeným na zábavě a spolupráci. Zaměřujeme se na to, abychom děti naučili jak věci opravdu chápat, ne se je jen memorovat nazpaměť. Naším cílem je, aby se Vaše dítě naučilo JAK myslet, ne CO si myslet a zároveň získalo i celoživotní lásku k učení.

Již od roku 1998 poskytují naše FasTracKids® programy v mateřských centrech a školkách po celém světě jedinečné vzdělání, které pomáhá dětem uspět v 21. století. Věříme, že existuje způsob jak učit děti jinak – zaujmout jejich pozornost tak, aby pro ně učení bylo přirozené. Zaměřujeme se na malé děti, protože rané dětství je období, které je v života člověka nejdůležitější pro rozvoj schopnosti učit se a myslet, a také pro budování emocionální a sociální inteligence. Všechny děti si zaslouží příležitost rozvíjet svůj potenciál, aby mohly v životě uspět.

V případě volné kapacity je možný zápis dětí po celý rok.
SmartKidsKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
V Hůrkách 2145/1
Praha 5 - Stodůlky

8:00 - 18 hodin (pátek 17 hodin)

SmartKids hlídám dětechFilozofie školky
Nabízíme komplexní vzdělávací program, který se aktivně přizpůsobuje potřebám rodičů a dítěte. Pro vzdělávání Vašeho dítěte využijeme osvědčený obsah našich FasTracKids programů Discoveres nebo Explorers podle věku a preferencí dítěte. Garantujeme zároveň individuální přístup a péči díky malým skupinám dětí.

U dětí rozvíjíme měkké dovednosti a cíleně je připravujeme na další vzdělávání. Snažíme se podpořit především kladný vztah k učení a rozvíjet individuální potenciál každého dítěte.
hlídáme dítěti StodůlkyProgramy
FasTrack Explorers  
Zkušenost ze školky určuje, jaký bude mít Vaše dítě přístup ke škole. Nejlepší předškolní zkušenost poskytuje dětem program FasTrack® Explorers, naše ověřená metoda, která poskytuje pevný základ pro další vzdělávání. Náš učební plán FasTrack Explorers pro děti od 2-4 let nabízí dětem interaktivní zkušenost spojenou s příležitostí spolupracovat s učiteli a ostatními dětmi.

Děti mají každý den příležitost používat techniku (např. Interaktivní tabuli), a zároveň spolupracovat s ostatními a stimulovat tak svůj kognitivní rozvoj.

FasTrack Discoverers  
Malé děti jsou přirozeně zvědavé a rády vše zkoumají, experimentují a objevují. FasTrack® Discoverers pro děti od 3-6 let nabízí poutavý předškolní vzdělávací program, který rozvíjí zvídavost vašeho předškoláčka a pomáhá mu uspět.

Návyky vedoucí k úspěchu se formují brzy, často ještě před tím, než začnou děti chodit do školy. Je důležité, aby se dítě začalo připravovat na budoucnost včas. Náš program FasTrack Discoverers má vyvážený přístup, který nabízí: rozvoj abstraktního myšlení, slovní zásoby, důraz na digitální výuku, spolupráci a tvořivou atmosféru. Součást našeho učebního plánu je zaměření na schopnost číst, která pomůže Vašemu dítěti k úspěchu ve škole i v životě. 
hlídáme dětmi Praha 5Režim dne
Pondělí až pátek od 8 hodin do 18 hodin (v pátek do 17 hodin). Docházku lze přizpůsobit podle potřeby, např. pouze na dopoledne. Den dítěte představuje dopolední vzdělávací blok a odpolední program, který je sestaven z výběru kroužků, např. Malý muzikant, Jógínci, Veselý kuchtík, Angličtina, Logohrátky (v ceně školného). Pravidelnou součástí dne ve školce je pobyt venku včetně venkovních aktivit. Individuální přístup zajistí malé skupiny dětí.


Denní harmonogram
Vaše dítě se opravdu nebude nudit, využijeme každou chvíli pro jeho rozvoj! S rodiči pravidelně komunikujeme o pokrocích dítěte a plánujeme společně další individuální aktivity vedoucí k rozvoji dítěte.

Předávání dětí, volná hra, rozcvička, ranní kruh 8:00 - 9:00
Dopolední svačina 9:00 - 9:30
Vzdělávací aktivity a pobyt venku 9:30 - 12:00
Oběd 12:30 – 12:45
Odpočinek 13:00 – 14:30
Odpolední svačina 14:30 – 15:00
Kroužky a volnočasové aktivity 15:00 - 15:45
Pobyt venku, vyzvedávání dětí 15:45 - 18:00
  


Pokroky ve FasTracKids
Každý měsíc pro Vás bude připraven přehled toho, co jsme ve školce zažili, co jsme se naučili, souhrn básniček, písniček a aktivit z kroužků a také fotografie. S rodiči pravidelně komunikujeme o pokrocích dítěte a plánujeme společně další individuální aktivity vedoucí k rozvoji dítěte.
hlídání dětíStravování
Stravování zajišťuje společnost Mosaica catering, která nabízí kvalitní a chutnou stravu. Je možné zajistit i speciální stravu (bezlepková, dietní atd.)
Děti vedeme ke zdravým stravovacím návykům a soustředíme se také na správné stolování, hygienu a etiketu.
Samozřejmostí je celodenní pitný režim.
V rámci kroužku “Veselý kuchtík” se děti učí připravovat si jednoduché zdravé pokrmy a osvojují si běžné kuchařské činnosti, při kterých si mimo jiné zlepšují jemnou motoriku.
SmartKids hlídají dětemNaše pobočky
SmartKids Nové Butovice/Hůrka
Najdete nás v moderně zařízených prostorech 5 minut chůze od stanic metra Nové Butovice nebo Hůrka. Parkování je možné před domem.
K dispozici jsou dětem dvě třídy vybavené interaktivní tabulí, herna, ložnice a další prostory, které využíváme v souladu s tématy, která probíráme. Například v rámci “biologie” jsme místnost proměnili v ordinaci, v tématu “věda o Zemi” jsme zase vytvořili vlastní muzeum s dinosauřími vykopávkami.

SmartKids Stodůlky
Najdete nás v nově zrekonstruovaných prostorech 3 minuty chůze od stanice metra B Stodůlky. Zaparkovat lze před objektem školky.
K dispozici je dětem velká třída se speciálně navrženými herními a vzdělávacími prvky, denní místnost pro kreativní činnost a jídelna.
hlídání dětí ve Stodůlkách SmartKidsNa co dbáme
Děti si u nás hrají pouze s kvalitními hračkami z nezávadných materiálů. Pro výuku používáme pouze ověřené didaktické pomůcky.
Zakládáme si na příjemném a zdravém prostředí a v období zvýšené nemocnosti dětí používáme čističku vzduchu. Všechny prostory jsou pravidelně kontrolovány a udržovány.
SmartKids v Praze 5Náš tým
Náš tým se skládá z mladých a schopných lidí, kteří mají vzdělání a prokazatelné zkušenosti v oboru pedagogiky, a také získali certifikát pro výuku FasTracKids programů. Jsou to lidé, kteří sami přemýšlejí o tom, jak se nejlépe pohybovat na pomezí výuky a hry, a mají kladný vztah k dětem. Naši učitelé musí splňovat veškeré předpoklady pro práci s dětmi, a také pravidelně absolvují odborná školení. O nejmenší děti se starají zdravotní sestry a chůvy.