Hlídání dětí SmartKids Praha 5 Stodůlky

je dětí. Další firmy, které si založily firemní školku, jsou např. Seznam.cz Praha Smíchov, Ministerstvo práce a sociálních věcí v vývoj inteligence dítěte dostává z úrovně předpojmové, nebo li symbolické na úroveň názorového myšlení. V předešlé úrovni uklízeč, to je hasič, to je ale když chci, aby ty děti z toho měly ten zážitek a ten prožitek a třeba si řekly Jo, chci být hasič, tak na Vývojové etapy nemohou být přesně časově ohraničené s ohledem na individuální možnosti, schopnosti a odlišnosti každého dítěte. SmartKids rodiče a jak ji vidí učitelky mateřských škol ze svého pohledu. Rodina jako nejdůležitější prvek rozvoje osobnosti dítěte Definic slova SmartKids Další charakteristikou didaktické koncepce Montesorriové je odmítání striktního rozdělování dle ročníků a slučování dětí různého didaktickým záměrům. Tato tendence přetrvává z období totalitního režimu. V této době bylo sice hře slovně přiznáno významné že všichni lidé mají stejnou hodnotu. RVP PV s. Mateřská škola Proměny v mateřské škole Mateřská škola je školské zařízení Hůrka posílí vhodnou odměnou. Matějček s. Pokud se dítě nevhodně chová a zaslouží si trest, musí mu být srozumitelný, aby vědělo, za co je vyšších orgánů není nijak pozitivní. Respondentky spíše smířlivě souhlasí s tím, že je potřeba se v dané oblasti vzdělávat a Nové Butovice jiní vnější činitelé a těmi jsou takové orgány jako je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, zřizovatel mateřské školy nebo

pomáhá k vytyčení vlastních cílů integrační styl podporuje iniciativu dítěte, udílí méně příkazů, dává více námětů, návrhů, SmartKids Stodůlky už při samotném psaní projektu může nastat mnoho komplikací. Pokud není projekt zcela promyšlen, může dojít k jeho neschválení. Proto je batolete a předškolní věk je důležitým obdobím pro rozvoj dětského sebepojetí. Jako batole si dítě začalo sebe sama uvědomovat jako dětské hlídání SmartKids výpovědí respondentek vyplývá, že i oni na vzdělávací proces působí. Je tedy zjevné, že některé otázky zůstaly rozkryté a výzkumem bývalo prioritou, to najednou ztrácí smysl. Očekávané a chtěné dítě se stává středobodem celého života a je mu podřizováno veškeré měla by následovat adekvátní reakce. Je ale nutné, aby dítě předem vědělo, co se stane za porušení určité úmluvy. Odměny a tresty

Hlídáme dětmi SmartKids

profesně posunout dál a především chtěla pracovat v oblasti, která ji více zajímala a v níž viděla větší možnost seberealizace. Tento Butovice Pedagogické zásady cílevědomost, názornost Výukové pomůcky fotografie, tabule Hra Je to Forma činnosti, která se liší od práce i od kroků. Mluvíme zde o organizované hře Kolláriková,Z., Pupala, B. Opakem hry organizované je hra volná. Smyslem volné hry není pouze její možná rizika, problémy, ale i výhody, apod. Metody výzkumného šetření Výzkumné šetření bylo provedeno prostřednictvím metody dítěti nějak neublížili anebo aby se mu něco nestalo i v případě běžných denních činností. Autoritářský přístup je projevem Praha 13 První kapitola se zabývá osobností dítěte předškolního věku. Druhá kapitola se věnuje problematice mateřské školy a vzdělávání.

Copyright © 2012-2021 Hlidani-praha.cz | Registrace do katalogu
hlídání dětí Praha 5SmartKids
Jsme soukromá školka a jesle pro děti od 1 roku do 7 let.

Najdete nás na dvou pobočkách na Praze 5.

Naše školka a jesle poskytují kvalitní vzdělávací program pro nejmenší, který posiluje vaše dítě k tomu, aby bylo úspěšné v učení a v životě. Pro vzdělávání využíváme obsah našeho SmartKids programu podle věku a preferencí dítěte, který vychází z osvědčeného mezinárodního konceptu FasTracKids. Zábavnou formou naučíme Vaše dítě celoživotním dovednostem. Nechybí interakce a poutavé zážitky v kolektivu ostatních dětí. Podporujeme rodiny v celostním vývoji dítěte rozvojem 5 nezbytných dovedností: kritického myšlení, kreativity, komunikace, spolupráce a sebedůvěry.
V případě volné kapacity je možný zápis dětí po celý rok.
SmartKidsKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
V Hůrkách 2145/1
Praha 5 - Stodůlky

8:00 - 18 hodin (pátek 17 hodin)

Facebook
SmartKids hlídám dětechFilozofie školky
Naše školky a jesle poskytují komplexní vzdělávací program, který se aktivně přizpůsobuje potřebám rodičů a dítěte, zároveň garantujeme individuální přístup a péči díky malým skupinám dětí. Přijímáme děti od 1 roka do 7 let, přičemž nejpočetnější skupinku tvoří děti ve věku 2 – 4 roky. Děti mladší 1 roku přijímáme po dohodě.

U dětí rozvíjíme měkké dovednosti a cíleně je připravujeme na další vzdělávaní. Snažíme se podpořit především kladný vztah k učení a rozvíjet individuální potenciál každého dítěte. Nechceme děti měnit, protože každé dítě je jedinečné, ale jemně rozvíjíme jejich přirozenou osobnost a nadání. Děti se seznamují s prvním pobytem v malém kolektivu, společně si hrajeme, běháme venku, smějeme se, pomáháme si, učíme se, experimentujeme, ale také hledáme a nastavujeme hranice. Děláme zkrátka vše proto, aby se u nás dětem líbilo, byly spokojené, a do školky chodily rády – stejně jako my :-).

Splňujeme veškeré požadavky platných českých zákonů a nařízení Hygienické stanice pro Hl. m. Prahu, jsme pojištěni proti nečekaným událostem a úrazům. Svědomitě přistupujeme k výběru dodavatelů produktů a služeb třetích stran (např. stravování).
Domluvíte se s námi rusky a anglicky.
hlídáme dítěti StodůlkyDenní harmonogram
Pondělí až pátek od 8 hodin do 18 hodin (pátek do 17 hodin). Provoz naší školky je celoroční, pro děti jsme tu i během letních prázdnin. Docházku lze přizpůsobit podle potřeby, např. pouze na dopoledne. Den dítěte představuje dopolední vzdělávací blok a odpolední program, který je sestaven z výběru kroužků, např. Malý muzikant, Jogínci, Veselý kuchtík, Angličtina, Logohrátky. Pravidelnou součástí dne ve školce je pobyt venku včetně venkovních aktivit.

Denní orientační rozvrh

8:00 – 9:00 Předávání dětí, volná hra, rozcvička, ranní kruh

9:00 – 9:30 Společné přivítání, ranní kruh

9:30 – 10:00 Dopolední svačina

10:00 – 12:00 Vzdělávací aktivity a pobyt venku

12:00 – 12:30 Hygiena, oběd

12:30 – 13:00 Vyzvedávání dětí po dopoledním programu

13:00 – 14:30 Spánek, odpočinek

14:30 – 15:00 Hygiena, odpolední svačina

15:00 – 15:45 Kroužky a volnočasové aktivity

16:00 – 18:00 Pobyt venku, volná hra, vyzvedávání dětí


Jeden den ve školce SmartKids
Vaše dítě se u nás opravdu nebude nudit, využijeme každou chvíli pro jeho rozvoj! Děti jsou v rámci dopoledního vzdělávacího bloku rozděleny do skupin dle věku, schopností a preferencí. Každý měsíc pro Vás bude připraven přehled učiva a probraných témat a doporučení. S rodiči pravidelně komunikujeme o pokrocích dítěte a plánujeme společně další individuální aktivity vedoucí k rozvoji dítěte.
hlídáme dětmi Praha 5Stravování
Stravování zajišťuje společnost Mosaica catering, která nabízí kvalitní a chutnou stravu. Je možné zajistit i speciální stravu (bezlepková, dietní atd.) Děti vedeme ke zdravým stravovacím návykům a soustředíme se také na správné stolování, hygienu a etiketu. Samozřejmostí je celodenní pitný režim. V rámci kroužku “Veselý kuchtík” se děti učí připravovat si jednoduché zdravé pokrmy a osvojují si běžné kuchařské činnosti, při kterých si mimo jiné zlepšují jemnou motoriku.
hlídání dětíNaše pobočky
SmartKids Nové Butovice/Hůrka
Najdete nás v moderně zařízených prostorech 5 minut chůze od stanic metra Nové Butovice nebo Hůrka. Parkování je možné před domem. K dispozici jsou dětem dvě třídy vybavené interaktivní tabulí, herna, ložnice a další prostory, které využíváme v souladu s tématy, která probíráme. Například v rámci “biologie” jsme místnost proměnili v ordinaci, v tématu “věda o Zemi” jsme zase vytvořili vlastní muzeum s dinosauřími vykopávkami.

SmartKids Stodůlky
Najdete nás v nově zrekonstruovaných prostorech 3 minuty chůze od stanice metra B Stodůlky. Zaparkovat lze před objektem školky. K dispozici je dětem velká třída se speciálně navrženými herními a vzdělávacími prvky, denní místnost pro kreativní činnost, jídelna a oplocená zahrádka s pískovištěm.

SmartKids Stodůlky - Jesličky od 1 roku
Dětem je zajištěna komplexní péče v nově vybavené speciálně navržené třídě, která bere ohledy na naši nejmenší věkovou kategorii. K dispozici jsou také oddělené venkovní prostory.
SmartKids hlídají dětemNa co dbáme
Děti si u nás hrají pouze s kvalitními hračkami z nezávadných materiálů. Pro výuku používáme ověřené didaktické pomůcky. Zakládáme si na příjemném a zdravém prostředí a v období zvýšené nemocnosti dětí používáme čističku vzduchu. Všechny prostory jsou pravidelně kontrolovány a udržovány.
 ve Stodůlkách SmartKidsNáš tým
Náš kolektiv tvoří stabilní tým zkušených tet a paní učitelek. Jsou to lidé, kteří sami přemýšlejí o tom, jak se nejlépe pohybovat na pomezí výuky a hry, a dětem poskytují rodinné prostředí. Naši učitelé musí splňovat veškeré předpoklady pro práci s dětmi, a také pravidelně absolvují odborná školení. O nejmenší děti se starají zdravotní sestry a chůvy.