Copyright © 2012-2023 Hlidani-praha.cz | Registrace do katalogu
hlídání dětí Praha 7Ovečka
„Školička Ovečka“ je malá křesťanská školka pro děti od 3 let, která již více než 20 let funguje pod neziskovou organizací „Ovečka – centrum pro děti a rodiče, z.s.“. Vytváří laskavé a bezpečné prostředí pro vstup dětí do kolektivu a poskytuje kvalitní předškolní vzdělávání. Děti chodí do školičky 1-5x týdně, v čase od 7.30 do 15.00, s možností prodloužení až do 18.00 hodin. Jednou týdně probíhá celý program v angličtině pod vedením rodilého mluvčího a nechybí ani prvky oblíbené Montessori pedagogiky. Pedagogičtí pracovníci centra mají dlouhodobé pedagogické zkušenosti i odborné vzdělání. Vzdělávací program školiček je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
OvečkaKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Milady Horákové 84/851
Praha 7 - Holešovice

pondělí – pátek 7.30 – 16.30

Facebook
Ovečka hlídám dětechNáš přístup
Hlavní filozofií školičky Ovečka je vytvářet vztahově bezpečný a přátelský prostor pro děti i jejich rodiče. Respektujeme individualitu každého dítěte a usilujeme o vyváženost individuálního a skupinového přístupu. Školičky jsou vedeny křesťany a využívají je děti z věřících i nevěřících rodin. Podle ohlasu i stálého zájmu rodičů jsou vítanou alternativou k obvyklým možnostem vzdělávání předškolních děti.
hlídáte dítěte HolešoviceProgramová náplň
Náplní školiček jsou obvyklé předškolní výchovy a spontánní i řízená hra. Děti se společně vzdělávají hudebně, výtvarně, pohybově i jazykově a učí se o světě kolem nás i o sobě samých. Učí se také soužití a spolupráci v kolektivu a jsou vedeny k vzájemné toleranci. Z ověřených pedagogických přístupů vybíráme to nejlepší. Používáme některé prvky a pomůcky Montessori pedagogiky a jednou týdně probíhá celý program v angličtině pod vedením rodilého mluvčího. Snažíme se, aby nabídka činností zastoupených v průběhu týdne byla pestrá a aby děti měly příležitost využívat a rozvíjet rozmanité typy své inteligence. Velkou pozornost věnujeme přípravě dětí na vstup do první třídy a nabízíme také odpolední kroužky a hlídání dětí.
hlídáš dítětem Praha 7Denní režim
7.30 – 9.00 příchody, spontánní hra, nabídka individuálních činností
9.00 – 9.30 svačina
9.30 – 10.00 ranní kruh (zpívání, povídání, hry, apod.), cvičení, pohybové hry
10.00 – 11.00 tematické vyučování, jednotlivé výchovy, strukturované činnosti řízené a částečně řízené
11.00 – 12.00 pobyt venku (při nevhodném počasí pokračování řízených činností a spontánní hra v herně)
12.00 – 13.00 oběd, příprava na odpočinek (odchod je možný 12.30 – 13.00)
13.00 – 13.45 odpočinek (spící děti mohou odpočívat až do 14.30)
13.45 – 15.00 klidné činnosti pro děti, které nespí, předškolní příprava, svačina, spontánní hra
14.30 – 15.00 odchody dětí
15.00 – 16.00 kroužky, prodloužená školička, pobyt venku (při nevhodném počasí řízené činností a spontánní hra v herně)
16.00 – 16.30 odchody dětí
16.30 – 18.00 hlídání dětí (děti, které nechodí do školiček mohou využít hlídání už od 15.00)