Copyright © 2012-2021 Hlidani-praha.cz | Registrace do katalogu
hlídání dětí Praha 9Mateřská školička Nademlejnská
Jsme akreditovaná Mateřská škola, pracujeme dle schváleného vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání pod MŠMT. Naše školička se nachází v Hloubětíně, ve velmi dobré dostupnosti MHD i vaším autem a zároveň nedaleko krásné přírody vhodné k procházkám a mnoha zábavným dobrodružstvím. Je zde cyklostezka, rybník, park i les. Vše v těsné blízkosti školičky.

Mateřská školička Nademlejnská Máme nově vybudované prostory, plně přizpůsobené pro vzdělávání dětí od 2 let do 7 let věku. Vše na ploše o rozloze 800 m2 + 250 m2 přilehlá zahrada, máme též krytou terasu díky ní nám ani déšť k pobytu na vzduchu nezabrání.Naše školička má 3 třídy, děti jsou rozděleny do tříd dle věku a každá třída má své sociální zázemí.

Naším cílem je správný rozvoj dítěte po fyzické, psychické, emocionální a sociální stránce. Dbáme na to, aby se dítě v námi pečlivě připraveném konceptu cítilo jako v přirozeném prostředí a proto plynule navazujeme na rozvoj výchovy z rodiny. Samozřejmostí je úzká spolupráce při výchově dítěte s rodiči. Výuka je obsahově směřována na první poznávání v širším kontextu podle osnov rámcového výukového programu. Děti též nenásilně vedeme ke správným hygienickým návykům, aby se I pro naše nejmenší staly přirozeností.

Nabízíme bohatý výběr zájmových aktivit: hudební kroužek, angličtina, tanečky, na jaře a v létě jízdu na ponících, v zimních měsících pak návštěvy solné jeskyně. Samozřejmostí je předškolní výchova, která probíhá každý den. Jako něco navíc je každé 3 měsíce pro děti připraven program "zdravé zoubky", kde se hravou formou naučí, jak správně o ně pečovat.
Mateřská školička NademlejnskáKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Nademlejnská 1096/9
Praha 9 - Hloubětín

Pondělí - pátek 7:00 - 18:00 hod.

Mateřská školička Nademlejnská hlídáme dětmiTřídy
Naše školička má dostatečně veliké prostory uzpůsobené pro pobyt dětí. Prostorné třídy slouží ke hraní, odpočinku i jako místo pro cvičení. Ke každé třídě, která má rozlohu 80 m2 náleží sociální zařízení odpovídající hygienickým a bezpečnostním požadavkům a počtu dětí. Maximální kapacita školky je 42 dětí. O děti ve třídě Slůňat se postará paní učitelka a asistentka pedagoga, aby našim nejmenším mohla být věnována individuální péče. Ale z vlastních zkušeností víme, že pro starší děti je naopak velmi důležitý větší kolektiv kamarádů. Děti ve třídě "Pandy" a "Lvíčků" se ,kromě jiného, naučí společně naslouchat jeden druhému a také udržovat pozornost ve větším kolektivu, čímž budou mnohem lépe připravené nejen pro vstup na základní školu.

Školička je rozdělena do tříd následovně:
1. třída slůňata - děti ve věku od 2 do 3 let
2. třída lvíčci - děti ve věku od 3 do 4 let
3. třída pandy - děti ve věku od 5 do 6 let
dětské hlídání HloubětínRežim dne
07:00 - 09:00 – Scházení dětí (volná hra, řízené činnosti)
09:00 - 09:05 – Ranní kruh
09:05 - 09:25 – Ranní cvičení, osobní hygiena před přesnídávkou
09:25 - 09:40 – Přesnídávka na třídách
09:40 - 10:00 – Výchovně vzdělávací činnost, téma týdne aj.
10:00 - 12:00 – Pobyt venku a hry na zahradě
12:00 - 12:10 – Osobní hygiena
12:10 - 12:40 – Oběd
12:40 - 14:30 – Odpolední odpočinek, relaxace na lehátku
14:30 - 15:00 – Hygiena a odpolední svačinka na třídách
15:00 - 17:00 – Odpolední program spojený s aktivitami
17:00 - 18:00 – Volné hry, popř. večerní svačinka a odchod domů
hlídáš dítětem Praha 9Aktivity
Angličtina
Chcete, aby se Vaše dítko naučilo základy pro budoucí výuku Angličtiny? Malí účastníci kroužku se pod vedením zkušeného pedagoga, s mnohaletou praxí v zahraničí ve školce naučí formou her, říkanek, písniček a obrázků základní slovní zásobu,odpovídající jejich věku. Po každé hodině si děti odnesou skvělé zážitky a několik nových slovíček a obratů, které si další hodinu zopakují a přidají k nim nové.

Jóga pro děti
Hravou formou - zejména napodobováním pohybu zvířátek a charakteristických znaků rostlin - rozvíjíme u dětí rovnováhu (jak v klidu, tak v pohybu), koordinační dovednosti a posilujeme vědomí o dýchání. Učíme se také relaxovat.

Hrátky s hudbou / zpívánky
V Kroužku Zpívánky vedeme děti ke spontánním hudebním projevům - písničky a popěvky nás doprovázejí celým dnem ve školce. Učíme se správnému držení těla při zpěvu a vedení dechu. Vztah k hudbě pěstujeme hudební hrou (rozvíjíme pohybovou koordinaci a motoriku): hra na tělo - chůzi - běh, taneční hry, pohybové improvizace a v neposlední řadě zapojení hudebních nástrojů do hudebních aktivit (rozvíjíme jemnou motoriku a rytmické cítění).

Sportovní a pohybové aktivity
Děti podporujeme v jejich nejpřirozenější potřebě, kterou je pohyb. Rozvíjíme lokomoční dovednosti (např. překážkové dráhy) i nelokomoční dovednosti (např. jednoduché ranní rozcvičky). Součástí jsou i nejrůznější pohybové hry (učíme se mj. čestnému chování a dodržování pravidel) a hudebně-pohybové hry (podřízení lokomoce hudbě, procvičování koordinace slovo - pohyb). Tyto všechny pohybové aktivity přispívají ke zdravému tělesnému rozvoji dětí. Zkrátka pohybu zdar! :-)

Keramický + výtvarný kroužek
Podporujeme dětskou fantazii a kreativitu četnými výtvarnými aktivitami prostřednictvím nejrůznějších výtvarných technik.
V keramice se děti seznamují s prací s hlínou a s modelářskými technikami.
Rozvíjíme tak jemnou motoriku, manuální zručnost, podporujeme koordinaci ruky a myšlení k co možná největšímu osobnímu uspokojení dětí a jejich možného sebevyjádření.
hlídání dětíStrava
Firma Ekolandia od roku 2010 vaří pro vlastní školky, protože se nám nepodařilo najít kuchyň v regionu která by vařila zdravě ale současně chutně. Díky našim zkušenostem máme v naši nabídce velký počet zajímavých recepů, které se v naši kuchyni připravují zejména ze surovin od místních farmářů a pěstitelů.

Jídelníčky přpravujeme ve spolupráci s RnDr. Pavlem Suchánkem, výzkumným pracovníkem Praha IKEM se zaměřením na vliv výživy a pohybové aktivity na zdraví člověka tak, aby jídlo bylo vyvážené a zastoupení jednotlivých skupin potravin bylo optimální. Naše jídelníčky odpovídají normám Ministerstva školství pro složení pokrmů a zastoupení jednotlivých skupin potravin daných spotřebními koš. Jídlo je zdravé ale současně chutné.

V dětství se formuje náš imunitní systém který je pro nás dospělé tak klíčový v boji s nemocemi a alergiemi. Imunitní systém je ale ze 70% tvořen našemi střevy a tedy výživou!