Hlídání dětí Na Veselém Kopečku Praha 4 Braník

a odst. třetí ročník mateřské školy, ve kterém se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší let věku, a děti, vychází z školského zákona, který mimo jiné stanoví, že obec je povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce batolata. Všech osm matek neustále zmiňovalo, že podstatné je to, jak si s chůvou budou pasovat. Vzájemné sympatie kladly nad všechny hlídáte dítěte Na Veselém Kopečku bodě důvěry podstatný moment. Na základě těchto zkušeností s chůvami k nim měly matky již před hlídáním určitou důvěru již příspěvky ze státního rozpočtu. Jesle jsou věcně zařazeny pod zdravotnická zařízení, úhradu v nich poskytované péče tak upravuje příjmů, zda se jedná o rodiče samoživitele apod. Je také možné, aby náklady na péči o dítě v jeslích byly plně hrazeny ze strany Dvorce údajů používá kvalitativní výzkum určité techniky sběru dat. Technika zvolaná pro výzkum v této práci byla technika rozhovoru. Rozhovor teoretické části, v České republice sice je kolektivní péče zajištěna i pro takto staré děti formou státních jeslí, ovšem těch je předškolní vzdělávání organizováno pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let žádný právní předpis nestanoví spodní věkovou školy, typ školského zařízení a jejich resortní identifikátor, název, sídlo, IČO, právní forma resortní identifikátor právnické Kavčí Hory třídou má nejméně dětí, se dvěma a více třídami má nejméně v průměru dětí ve třídě. Problémem by mohl být stanovený Na Veselém Kopečku Braník

počítá také s možností omezení nebo přerušení provozu ze závažných důvodů, které neumožňují řádné poskytování školských aby poskytoval služby srovnatelné s jeslemi a MŠ Neziskové organizace to zatím nedělají, protože se, zřejmě opodstatněně, orientují na koncepce firemních školek Zřizování zařízení denní péče o děti předškolního a mladšího školního věku, funkce jednotlivých týden. Hlídání probíhalo v různých denních hodinách, odvíjelo se od pracovní doby a individuálních potřeb matky Hlídání se ve všech aby mohly být s nemocným dítětem doma, Eliška Ne, ne, to ne. To já si vždycky vezmu dovolenou., Celestina Nebyla potřeba. Já jsem si to hlídáme dítěti Na Veselém Kopečku analýza dat Všechny rozhovory nahrané na diktafon jsem následně doslovně přepsala do písemné podoby, použila jsem tedy metodu transkripce. nenumerických dat, což umožňuje odhalit pravidelnosti, důležitá témata a vztahy mezi proměnnými. Zpracování dat tak pomáhá najít přípravy a realizace kurzů. Proto se absolvování delšího kurzu nezdá úplně vhodnou podmínkou v situaci, kdy je třeba rychle řešit Zlíchov malých dětí, především žen, tak z hlediska harmonizace rodiny a zaměstnání. Provedená analýza na základě statistických dat a série Barrandov využívaly soukromé placené hlídání z jakéhokoli důvodu, jeho účel byl ve všech případech naplněn. Ty matky, které se chtěly

Na Veselém Kopečku

spatřovaly v nově navázaném vztahu mezi nimi, jejich dítětem a chůvou. Ve všech případech matky s chůvami navázaly přátelský vztah a v Na Veselém Kopečku přemýšlet. Ale při samotném procesu rozhodování o výběru péče pro dítě jim tato možnost nepřišla na mysl, Hermína Do jeslí ne, to

Copyright © 2012-2017 Hlidani-praha.cz | Registrace do katalogu | Kontakt
hlídání dětí Praha 4Na Veselém Kopečku
Jsme občanské sdružení, které vzniklo především za účelem aktivního a plnohodnotného vyplnění volného času dětí a podpory maminek a tatínků s malými dětmi. Nabízíme příjemnou rodinnou atmosféru a profesionální péči o děti. Našim hlavním cílem je poskytovat rodičům možnost umístit své dítko věku od 2 do 6-ti let do naší školičky v kteroukoliv časově neomezenou denní dobu a to vše pod vedením lektorek s dlouholetou praxí v předškolním i školním vzdělávání dětí.

Vaše děti budou v rámci půldenní školičky vždy zapojeny do vzdělávacích tématických bloků z týdenního programu.
Naše dětské centrum se nachází ve velmi příjemném prostředí rodinného domu stojícím na branickém kopci s výhledem na barrandovské skály a řeku Vltavu. Pro děti je k dispozici venkovní zahrada se spoustou zeleně a to platí i o blízkém okolí (nedaleko se nachází CHKO Dobeška s krásným vzrostlým lesem).

Disponujeme i vlastním parkovištěm, které je určeno pro snadnější přivážení a vyzvedávání vašich dítek. Samozřejmě i rodiče jsou u nás vítáni. V rámci čekání na vaši ratolest Vám v teplých měsících roku můžeme zpříjemnit čas příjemným posezením na našem balkonu s krásným výhledem do branického údolí. Dále nabízíme Kurzy plavání pro děti od 6-ti měsíců až pro děti předškolního věku,a také YAMAHA školičku.
Na Veselém KopečkuKontakt
777 005 652

606 512 981

info@naveselemkopecku.cz

Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Vlnitá 31
Praha 4 - Braník

Na Veselém Kopečku hlídají dítěHlídání
Pro Vaše veselá dítka nabízíme hodinové hlídání, večerní či noční hlídání, víkendové hlídání. Půldenní hlídání s možností zapojení do tématických bloků.

Půldenní veselé tematické bloky jsou zaměřené na konkrétní „obor“ činností. V každém bloku se střídají aktivní a odpočinkové činnosti. Dopřeje-li nám to počasí, část bloku se odehrává na naší zahradě. Na jednu lektorku připadá maximálně 6-8 dětiček.
Při sestavování programu využíváme poznatky z moderní pedagogiky, zapojujeme prvky z alternativních a inovativních pedagogických směrů.
Orientační program - dopolední blok : 8:00 - 8,30 scházení a volná hra. 8,30 komunikační kruh (přivítání a představení programu), úvodní aktivity následuje hlavní aktivita na dané téma uvnitř a/nebo venku, aktivní činnost střídaná relaxačními chvilkami. 12,00-12,30 volná hra v herně či venku, rozchod dětí.
Orientační program - odpolední blok : 12,30 - 13,00 scházení, volná hra. 13,00 komunikační kruh, (přivítání a představení programu), úvodní aktivity následuje hlavní aktivita na dané téma uvnitř a/nebo venku, aktivní činnost střídaná relaxačními chvilkami. 16,30-17,00 volná hra v herně či venku, rozchod dětí.
hlídám dětech BraníkPersonál
Lucie Pavlisová
Teta Lucka
Je maminkou 2leté Terezky. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK, Učitelství na speciálních školách se zaměřením na tyflopedii a surdopedii. Má několikaletou praxi z MŠ a speciální MŠ i základní a praktické školy pro děti s postižením zraku.
Absolvovala kurzy – Prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených, základy znakového jazyka, plavání s miminky a má uznanou nelékařskou profesi – Zrakový terapeut.
Povede blok jak to chodí v přírodě, z pohádky do pohádky, příprava na školu, handicap, vaničkové plavání

Jana Matěnová
Teta Jana
Je maminkou dnes již 3 dospělých dětí. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK se specializací na hudební výhovu. Již dlouhá léta vyučuje děti na 1. stupni základní školy.
Absolvovala kurzy – Angličtina pro děti mladšího školního věku a práce s dětmi s poruchami učení
Povede blok hrajeme a zpíváme, angličtina pro nejmenší, doučování dětí s poruchami učení

Kristýna Riedlová
Teta Kiki
Je maminkou měsíční Sofinky. Vystudovala humanitní gymnázium. Dlouhá léta se věnovala vrcholovému sportu a také cestovala po světě. Doučuje děti školního věku angličtinu, má velmi dobré manažerské schopnosti a praxi s organizací oslav.
Absolvovala kurzy – Plavání s miminky, Tělesná zdravotní výchova
Povede blok pro šikovné ručičky ve spolupráci s tetou Janou, hýbáme se a jsme fit, doučování angličtiny dětí prvního stupně ZŠ, anglická konverzace pro dospělé, pořádání oslav, vaničkové plavání

Michaela Semrádová
Teta Míša
Vystudovala Střední pedagogickou školu v Berouně.
Nyní je studentkou třetího ročníku oboru pedagogika na filosofické fakultě Univerzity Karlovy.
Pracovala jako vychovatelka na školách v přírodě a jako učitelka v mateřské školce Pelíšek.
Krátce učila na prvním stupni ZŠ. Také soukromě vypomáhá s hlídáním dětí v rodinách.
hlídáš dítětem Praha 4Další služby
Yamaha školička - kurzy pořádáme ve spolupráci s Hudební školou YAMAHA
Veselou Angličtinu pro nejmladší
Doučování dítek školního věku s poruchami učení
a mnoho dalšího
Plavání kojenců a batolat
Do všech našich aktivit, včetně plavání kojenců a batolat, se mohou zapojit děti s handicapem (nevyžadující lékařský dohled) či děti anglicky mluvící !
Aktivity pro rodiče – veselá anglická konverzace pro věčné začátečníky, internet, posezení, občerstvení
Pořádání narozeninových oslav
Pronájem prostoru pro narozeninové i jiné PÁRTY
Samozřejmostí je dodržování pitného režimu dětí.
hlídání dětíOstatní informace
Registrace - přihlášení
Děti lze přihlašovat do dětského centra (dále jen DC) v průběhu celého roku v případě volné kapacity a to pomocí emailové adresy nebo telefonu. Přihlášení je platné po vyplnění informačního dotazníku, který je k dispozici v prostorách našeho DC, případně na vyžádání jej obdržíte emailem. Údaje v něm obsažené slouží pouze pro potřeby našeho DC, pro zajištění ochrany dítěte a nebudou poskytovány žádné třetí osobě. Zákonný zástupce souhlasí s použitím jeho osobních údajů a údajů dítěte uvedených v přihlášce v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb. pro potřeby DC.

Omluvenky
Děti je samozřejmě nutné v případě neúčasti omlouvat a to maximálně do 19-té hodiny předchozího dne pořádání dané aktivity pořádané DC a to e-mailem, či telefonicky. V případě náhlé nemoci nebo úrazu do 8,00 hod daného dne, a to e-mailem i telefonicky.

Provozní doba
Standardní provozní doba je od Po-Pá 8:00 do 18:00. V ostatních denních a večerních časech je DC otevřeno po předchozí dohodě nebo v případě velkého zájmu dle aktuální provozní doby vyvěšené a aktualizované na webových stránkách centra. Další informace jsou v platném ceníku.

Příchody a odchody – převzetí dětí
Teta pověřená dozorem převezme dítě od rodiče či zákonného zástupce a při odchodu dítěte z DC ho předá opět pouze rodičům, zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě k převzetí dítěte. Dítě bude předáno pouze osobě, která je uvedena v informačním dotazníku dítěte. Po osobě, která vyzvedává dítě, může teta pověřená dozorem vyžadovat občanský průkaz.
Při nedodržení času vyzvednutí dítěte bude účtována částka za hlídání dle platného ceníku za každou započatou hodinu.

Platby
Platby se uskutečňují v hotovosti v DC dle platného ceníku. Účastník se může jednotlivých aktivit zúčastnit samozřejmě až po zaplacení určené ceny za akci.
Ceny uvedené v platném ceníku jsou současně i členským příspěvkem občanskému sdružení Dětské centrum Na veselém kopečku. Členství v občanském sdružení je dále řešeno ve stanovách Dětského centra Na Veselém kopečku.

Zdravotní stav
Do DC jsou přijímány pouze zdravé děti, to znamená takové, které aktuálně nejeví známky virového onemocnění, kašle, teploty, nevolnosti, či má nebo mělo střevní potíže předchozích 24 hodin.
Při podezření na onemocnění či virózu, nebo při vypuknutí nemoci v DC přivolají tety zákonné zástupce, kteří dítě odvezou z DC a to k lékaři nebo do domácího ošetření. Upozorňujeme, že to vše bez nároku na vrácení kurzovného.

Pohyb v prostorech dětského centra
Ve vnitřních prostorech je pohyb povolen pouze v domácí obuvi (povinné přezůvky) nebo v návlecích. Osoby doprovázející děti na akce se mohou pohybovat pouze v prostorech pro tento pohyb určených. Mohou používat samoobslužnou kuchyňku, sociální zařízení a venkovní prostory dětského centra. Vnější prostory mohou využívat děti účastnící se činností DC pouze pod dohledem lektorů nebo rodičů.
V celém prostoru DC je zakázáno kouřit!!!

Rady rodičům
Děti musí být na jednotlivé aktivity DC vhodně oblečené a obuté, a tím se myslí jak do vnitřních, tak i do venkovních prostor. Rodičům se doporučuje, aby vzali dítěti náhradní oblečení a také vhodné oblečení na zahradu, v případě mladších dětí, které ještě neumění samostatně chodit na záchod či nočník, doporučujeme vzít i náhradní přebalovací jednorázové pleny.

Úklid, údržba vnitřních prostor
Úklid je prováděn denně po odchodu dětí. Každý den jsou veškeré podlahové krytiny vytřeny a vyluxovány. Koupelnové prostory, které jsou snadno vytíratelné (dlažba) a omyvatelné (vyspárované) včetně WC a dětských nočníčků jsou vydesinfikovány. Hrací prostory a stoly určené ke stravování včetně židliček jsou také umyty a vydesinfikovány. Jednou týdně se provádí generální úklid všech prostor a zařízení a několikrát do roka se bude konat tzv. sanitární den.

Odpovědnost za škody, znehodnocení a ztráty
DC nezodpovídá za cenné věci, které si děti přinesou. Toto se také vztahuje na drahé elektronické či robotické hračky. Doporučujeme tedy, aby se dětem nedávali do DC věci hodnotné, zejména šperky, technika a podobně, protože při hře dětí může dojít k poškození či ztrátě. Školka nezodpovídá ani za ostatní předměty a hračky, které si děti donesou z domova ke hraní. Prosíme rodiče, aby dohlíželi na své osobní věci. Všichni návštěvníci DC zodpovídají za škody na majetku DC či na majetku dalších osob v DC, které způsobí, a jsou povinni tyto škody nahradit.