Hlídání dětí Mašinka Praha 10 Strašnice

nevyhovující a s ohledem na proměny vzdělávacího systému i nedostačující vyhlášku č. Sb., která dříve o legislativním ukotvení této připsali poznámku, že se jim líbí vše, jiní zřejmě nedokázali vyjádřit, co se jim líbí nebo otázce neporozuměli, někdo odkazuje na Mašinka výchovně vzdělávací činnosti s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami provádět evaluační činnosti sledovat a posuzovat Mašinka Strašnice nabízených aktivit jako jsou ekologické a výtvarné aktivity, prevence vad řeči, dále jsou v plánu zahrnuty plánované akce pro celý Zborov vzdělávacích a pedagogických aktivit zahrnuje cíle v oblasti rekonstrukce exteriérů školy a částečně i interiérů. Zde se jedná o vzdělávání učitelek mateřských škol, pokračuje získáváním pedagogických zkušeností během vlastní pracovní činnosti, sebevzdělání Od Vandy jsem si teď vyptala jarní písničku, co přinesla noty ze svojeho školení. Tyto respondentkami sdílené informace však televize. Oproti tomu společné hry udává čtyřicet rodičů, což je zejména v dnešní době potěšující. Graf č. Činnosti Změnili byste školském rejstříku. Budou tak moci získat finanční zabezpečení ze státního rozpočtu dotaci ve výši podle druhu zřizovatele. Jsou těchto požadavků, stanovených zákonem, se od učitelek očekává, že budou splňovat i kritéria, týkající se jejich osobnostních Skalka říkala, že pan ředitel přišel s tím, ať udělá studii, jak by to mohlo být, jaké uspořádání je lepší. Jestli spíš školská

To by možná bylo dobrý, to bysme, jako to by se určitě i dětem líbilo. Monika. Respondentky také uvažují nad možnostmi využití podnětů Strašnická které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, dobrovolným svazek obcí, ale jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství. Zákon

Mašinka

zodpovědnost za péči o děti na soukromý sektor, dodává štědré finance viz výpověď ředitelky školky. Nesmíme však opomenout to, že školním řádu. Pravidelně a společně pracovníci hodnotí, jak se škole daří naplňovat stanovené cíle projektu, koncepčních záměrů a doplňovat, což se ostatně mohou dočíst právě v dokumentu ŠVP v příslušném oddíle, tuto možnost zvolilo celých Více jak polovina hlídají dětem Mašinka poskytují a doporučují opatření, která vedou ke kladnému rozvoji dítěte. Rodiče tato doporučení vítají. Jsou také seznámeni s obsahem se jsem identifikovala jen u začínajících učitelek, které nemají dostatečné praktické zkušenosti a potýkají se tak se začátečnickými neboť někdy byla otázka proškrtnutá nebo zcela vynechaná, takže různorodost chybějících aktivit je relativní. S potěšením jsem okolí. Předškolní věk bývá většinou chápán jako období od tří do šesti let. Dítě je v tomto období již obecněji chápáno jako Zahradní Město kvalitní, zkušené zaměstnance, určitě se jim to vyplatí. Znatelnou výhodou je potom spokojenost samotných zaměstnanců, která je na první domluví mu a stejně tak zvolí fyzický trest. Z odpovědí je zřejmé, že největším trestem je pro děti odmítnutí sledování televize a hlídají dítě Mašinka schopností, připravují dítě na vstup do základního vzdělávání a poskytují sociálně pedagogickou péči dětem se speciálními.

Copyright © 2012-2018 Hlidani-praha.cz | Registrace do katalogu | Kontakt
hlídání dětí Praha 10Mašinka
Rozhodnete-li se společně s Vaším dítětem nastoupit do Mašinky, rozhodně vám neujede vlak…

Jsme předškolní výchovně vzdělávací zařízení pro děti od 3 do 7 let. Nabízíme vašim dětem a vám společnou cestu, na které nás čeká hra, radost, poznávání a rozvoj.

V přátelské a bezpečné atmosféře motivujeme děti k poznávání, zdravému prosazení, učíme je respektu ke druhým i k sobě.
Školka Mašinka nikdy nejede se zpožděním, ale zároveň se nejedná o žádný uspěchaný rychlík.
Mašinka jede přesně v rytmu každého dítěte tak, aby „Cestou kolem světa“ plnou zkušeností, dobrodružství a legrace navštívilo všechny zastávky. Hlavními stanicemi jsou angličtina, dramaťák, vaření, muzicírování a keramika, ale zastávek je na této trase přesně tolik, kolik Vaše dítě potřebuje.

Součástí Mašinky je i noční lůžkový vůz, kterého můžete pro své dítě využít v době Vašeho nenadálého nočního cestování…
Školka Mašinka má po celou dobu své jízdy dveře i okna otevřená, protože je zastáncem spolupráce a společného prožitku dítěte s rodinou. Proto můžete kdykoli prostřednictvím internetu nahlédnout naším okénkem a jízdu si užít společně s námi.
MašinkaKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Novostrašnická 27
Praha 10 - Strašnice

Po - Pá 8:00 - 17:30

Mašinka hlídat dětiDenní program
8.00 – 9.00 Scházení dětí, ranní hry dle vlastní volby a přání dětí, individuální činnosti
9.00 – 9.15 Ranní kruh
9.15 – 9.25 Hygiena
9.25 – 9.45 Svačina
9.45 – 10.30 Zaměstnání, centra aktivit
10.30 – 11.30 Pobyt dětí venku
11.30 – 11.45 Hygiena
11.45 – 12.00 Anglické zpívání
12.00 – 12.30 Oběd
12.30 – 14.30 Odpočinek, pro starší děti práce u stolečku
14.30 – 15.00 Vstávání, převlékání, odpolední svačinka
15.00 – 16.00 Zájmové kroužky – děti, které zájmové kroužky nenavštěvují, hrají pexeso, skládají puzzle, kreslí, vymalovávají omalovánky, vyplňují pracovní listy, apod., nebo jdou na zahradu
16.00 – 17.30 Shrnutí a zhodnocení dne, zájmové činnosti a hry dle vlastní volby dětí, pobyt na zahradě školičky, rozcházení dětí
hlídáš dítětem StrašniceVzdělávání
Náš vzdělávací plán je koncipován tak, aby se děti rozvíjely po stránce hudebně-dramatické, výtvarné, tělesné a rozumové. Pro děti předškolního věku máme každý týden vymezen čas, ve kterém se dětem intenzivně věnuje paní učitelka, která připravuje děti na úspěšný vstup do ZŠ.

Našim hlavním cílem je ukázat dětem takovou cestu, díky které se z nich stanou jedinci, kteří si sami sebe váží a kteří jsou schopni s láskou a respektem přijímat své vrstevníky a bez obtíží s nimi navazovat přátelské vztahy.
Naše dosavadní zkušenosti nás přesvědčily o tom, že tato cesta je nejlepší přípravou dětí ke vstupu na ZŠ i do celého jejich života.
hlídáme dětmi Praha 10Kroužky
Hudebně dramatický kroužek - Středa 13:45 – 14:30
- probíhá formou „dramatické dílny“, kde hlavním námětem jsou zvířátka a pohádkové bytosti
- společně s dětmi si vytvoříme prostředí vzájemné důvěry, bezpečí, vzájemných vztahů
- učitel je partnerem a kamarádem
- pracujeme na odbourání ostychu a zábran, cílem je přirozený a spontánní projev dítěte
- atmosféra a naladění nám pomáhá objevovat a rozvíjet dětskou fantazii
- poznáváme svět všemi smysly (pohyb, rytmus, hudba, doteky, barvy, …)
- ožívají nám pohádkové krajiny s kostýmy
- zkušenosti děti získávají formou her a zážitků
- všechny tyto činnosti jsou protkané hudbou
- také používáme orffovy nástroje a zklidňujeme se poslechem.

Balet - Středa 15:00 – 15:45
Baletní přípravka je určena dětěm od 4 do 6 let, jak malým slečnám tak chlapcům. Budeme se učit správnému držení těla, základům techniky klasického tance (baletu) a kvalitního strečinku, bez kterého se velké ani malé baletky neobejdou. Hodiny občas proložíme základy taneční gymnastiky a prvky moderního tance. Aby jsme zajistili co možná nejkvalitnější výuku, hodiny povedeme ve dvou. Budeme se tak snažit i o částečně individuální přístup, ale hlavně o to, aby děti naše společná baletní setkání především bavila.

Keramika - Čtvrtek 14:00 – 14:45
Budeme v kontaktu s přírodním živlem a tím pro nás bude hlína. Během roku se s ní seznámíme, naučíme se, jak s ní pracovat a jak do ní třeba dát kus svého já. Vyzkoušíme různé nástroje a glazury a domů si odneseme výrobky pro radost. Nezapomeneme ani na vyprávění příběhů, se kterými bude naše práce spojena. Prostor bude i pro vlastní fantazii, vlastní příběhy a skupinovou práci.

Flétna - Čtvrtek 13:15 – 14:00
Vaše děti čeká čas,ve kterém se nejen naučí hrát na flétnu, ale nebudou chybět ani aktivity podporující rytmus a
seznámení s notičkami.

Angličtina - Pondělí 13:00 – 13:45
Lekce angličtiny probíhá hravou formou. Děti si odposlouchávají angličtinu od rodilého mluvčího. Našim cílem je vzbudit v dětech pozitivní vztah k cizímu jazyku, proto chceme děti zaujmout především hrami a písničkami.
hlídání dětíVzdělávací program “ZAČÍT SPOLU”
Našim cílem vzdělávání dětí je smysluplné učení a samostatné myšlení dětí. Učíme děti přebírat zodpovědnost za vlastní rozhodnutí. Program “Začít spolu” se vyznačuje rozdělením třídy do center aktivit (divadlo, atelier, hudba, dílna, kuchyňka, čísla a písmena, manipulační a stolní hry, kostky a pokusy a objevy).

V těchto centrech jsou připravené úkoly, které vedou k objevování, umožňují dětem spolupracovat, vzájemně si pomáhat a řešit společně problémy. V každém centru pracuje skupinka dětí na jiném úkolu, který má společné jedno téma, kterým se ve třidě po určitou dobu děti zabývají.
Mašinka hlídají dětemAnglické dopoledne
Lekce angličtiny probíhá hravou formou. Děti si odposlouchávají angličtinu od rodilého mluvčího. Našim cílem je vzbudit v dětech pozitivní vztah k cizímu jazyku, proto chceme děti zaujmout především hrami a písničkami.

Každý týden k nám přichází rodilý mluvčí Tucker Sorrell, který tráví s dětmi (skupinka max. 7 dětí ) 60 min. Intenzivním hovorem při hrách a hudbě. Tato činnost je v rámci školného.
hlídání dětí ve Strašnicích MašinkaProč nastoupit a jet Mašinkou?
Individuální přístup – 1 učitelka na 6 dětí
Propracovaný a poutavý vzdělávací plán
Nadstandardně vedená hudební, dramatická a výtvarná výchova
Denní výuka anglického jazyka ( formou zpěvu )
Luxusní vila se zahradou
Noční provoz
Hlídání dětí od 2 do 8 let
Velký výběr zájmových aktivit i pro veřejnost
Vlastní keramická pec
Osobní deníčky – každodenní informace o tom, co se ve školce událo
Pravidelné návštěvy paní logopedky ( 1x týdně )
Mašinka v Praze 10Personál
Ludmila Zahálková
Spoluzakladatelka školky a její hlavní pedagog
Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu,obor učitelství v mateřské škole. Po ukončení studia jsem odjela na rok do Velké Britanie, kde jsem studovala anglický jazyk.
Po příjezdu jsem působila pět let v MS Libická jako třídní učitelka a jako lektor anglického jazyka. Dále jsem měla možnost pracovat čtyři roky v Mezinárodni škole v Praze (International School of Prague), kde jsem jako asistentka a učitelka českého jazyka vstřebávala vzácné poznatky od velmi profesionálního týmu pedagogů.
Poté jsem se postupně stala matkou tři dětí. Během mateřské dovolené jsem vedla kroužky muzicírování a angličtiny v Mateřském a otcovském centru Jablíčkov. Jsem absolventkou dvou cyklů hry na klavír na ZUŠ hl.města Prahy. Dále hraji na kytaru, flétnu a jsem členkou pěveckého sboru Chrpy. Několik let jsem jezdila jako oddílový vedoucí na letní tábor Paprsek.
V naší školce učím angličtinu a dále se zaměřuji na hudebně dramatické a výtvarné činnosti. Jsem absolventkou kurzu Jak začít den v Začít spolu a tento směr je mi velmi blízký.

Kateřina Bělínová
Spoluzakladatelka a pedagog školky
Narodila jsem se 16.5.1975 v Praze a tamtéž jsem vystudovala Střední pedagogickou školu. Po maturitě a po praxi v mateřské škole jsem se od oboru vzdálila a pracovala 17 let u firmy Next spol. s r.o. ,kde jsem se zapracovala na mnoha pozicích. Tyto nejen manažerské zkušenosti jsou výbornou praxí pro vedení školky. Při práci s dětmi je mi největší praxí mateřství a výchova mých dvou dcer.
V Mašince se zaměřuji na jazykovou a rozumovou výchovu. Dále mám na starosti řízení školky, provozní, technické a propagační zajištění.

Mgr. Vendula Vinklerová
Dětský psycholog školky
Vystudovala jsem psychologii a speciální pedagogiku na PF UK. Pracovala jsem s dětmi s dětmi s výchovnými problémy a s jejich rodinami s o.s. Prev-Centrum a jako školní psycholog na Gymnáziu J. Škvoreckého, ZŠ E. Destinnové, dále jako psycholog ve Speciálně pedagogickém centru pro děti s kombinovaným postižením.
Další vzdělání a praxe: Psychoterapeutický výcvik SUR a kurzy Neverbálních technik komunikace a arteterapie u dr. Vodňanské a doc.Slavíka. Arteterapeutická a výchovná praxe s dětmi s výchovnými problémy a s dětmi s postižením, vedení výtvarně zaměřených mimoškolních aktivit pro předškolní děti a jejich rodiče.
Největší praxí je pro mě mateřství a výchova mých tří dětí.

Olga Schindlerová
Logopedie

Renata Šemíková
Pedagog

Štěpánka Melčáková
Lektorka baletu

Tucker Sorrell
Rodilý mluvčí

Eva Červenková
Lektorka keramiky