Copyright © 2012-2018 Hlidani-praha.cz | Registrace do katalogu | Kontakt
hlídání dětí Praha 10Lipa
Lipa Preschool, soukromá česko-anglická mateřská škola pro děti od 18 měsíců do 6 let. S dětmi pracujeme podle vlastních unikátních osnov, které přímo pro nás sestavují odborníci na předškolní vzdělávací systémy po celém světě. Samozřejmostí je, že naši pedagogové jsou vybíráni s tou největší péčí.

Protože jsme zařízení rodinného typu, přistupujeme ke každému dítěti podle jeho potřeb a zároveň úzce a účinně spolupracujeme s Vámi - rodiči, protože právě Vy jste našimi nejdůležitějšími partnery na společné cestě s dětmi za poznáním. Rádi se s rodiči setkáváme na společenských akcích, jako jsou rodinná grilování na zahradě školky, Den dětí nebo vánoční a letní besídky. Děti máme ve školce rozdělené podle věku tak, aby se každému mohl daný pedagog maximálně věnovat. U předškoláků dbáme na nejvyšší počet 12 dětí na učitele a maximálně 6 u dětí mladších tří let.
Náš systém nabízí celostní rozvoj dětí i aktivní výuku českého a anglického jazyka. Zároveň ve třídách citlivě používáme to nejlepší, co mohou nabídnout moderní technologie. Naši výuku obohacují interaktivní tabule Promethean a iPady.

Děti v naší školce experimentují, tančí, hrají si, poznávají svět kolem sebe, ale především jsou spokojené a šťastné - a to nám dělá největší radost.

Těší nás, že jste zvolili pro první krok ve vzdělávání svého dítěte naši mateřskou školu. Věříme, že školka Lipa napomůže Vašim dětem uspět při dalším vzdělávání!
LipaKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Na Třebešíně 39B
Praha 10 - Strašnice

7.30 – 18.00 hod.

Lipa hlídám dětechDenní program
Věková kategorie 18 měsíců – 3 roky
Třída Berušky a Medúzky

07:30-09:00 Příchod do školky, volná hra ve třídě, aktivity řízené pedagogem
09:00-09:30 Ranní kruh – témata dle vzdělávacího programu Lipa
09:30-10:00 Hygiena před svačinou, svačina
10:00-10:30 Výchovně vzdělávací činnost, hry, tvůrčí a hudební činnosti
10:30-11:30 Hra na zahradě, za nepříznivého počasí náhradní program v prostorách školky
11:30-12:00 Hygiena před obědem, oběd
12:00-12:30 Hygiena před odpočinkem, čištění zoubků
12:30-14:30 Polední klid, spánek, četba či poslech pohádky
14:30-15:00 Hygiena před svačinou, svačina
15:00-16:00 Odpolední aktivity a kluby
16:00-18:00 Volná hra na zahradě, ve třídě školky, odchod domů

Věková kategorie 3 roky – 6 let
Třída Soviček a Dinosaurů

07:30-09:00 Příchod do školky, volná hra ve třídě, aktivity řízené pedagogem
09:00-09:40 Ranní kruh - rozšiřování slovní zásoby dle probíraného tématu
09:40-10:00 Hygiena před svačinou, svačina
10:00-10:30 Správné držení těla, didaktické a logické hry, výtvarné činnosti
10:30-11:30 Hra na zahradě, za nepříznivého počasí náhradní program v prostorách školky
11:30-12:00 Předčítání, výtvarné činnosti, práce s interaktivní tabulí, Apple iPad
12:00-12:30 Hygiena před obědem, oběd
12:30-13:00 Čištění zoubků, polední klid
13:00-14:30 Logopedie, předškolní příprava, grafomotorický kroužek, klidová hra
14:30-15:00 Hygiena před svačinou, svačina
15:00-16:00 Odpolední aktivity a kluby
16:00-18:00 Volná hra na zahradě, ve třídě školky, odchod domů
hlídáme dětmi StrašnicePilíře
Znalosti
Věříme, že základem učení je předávání kvalitních poznatků. Naším cílem je poskytnout dětem materiály, informace a podporu, a umožnit jim tak najít jejich vlastní způsob uchopení nových znalostí. Při výuce zohledňujeme, že se každé dítě učí vlastním tempem, které mu nejlépe vyhovuje. Využíváme přirozenou dětskou zvědavost, která je sama vede za dalším poznáváním.

Tvořivost
Pokud jste někdy sledovali své dítě si hrát, pak víte, že v každém se skrývá nadějný umělec, hudebník či vědec! Kreativita je v povaze každého dítěte. My věříme, že by se kreativita neměla limitovat jen hodinami kreslení. Děti by měly mít možnost vyjádřit se v každé oblasti svého života. Není snad možné naučit základy matematiky pomocí kreslení? Učit děti jazyk za pomoci tance a pohybu? My v mateřské škole Lipa využíváme přirozenou kreativitu dítěte na maximum. Slouží nám k tomu osnovy, které rozvíjejí dětskou jejich touhu poznat svět z jiné perspektivy.

Zábava
Zábava je zásadní součástí všeho, co děláme. Učení musí bavit, aby ho děti měly rády, a co je důležitější, aby v něm rády pokračovaly. Naše osnova je navržena tak, aby byl její základní stavební pilíř – hra a zábava – přímo v jejím středu. Když si děti učení užívají, více se zapojují a stávají se zvídavými. Potom sami aktivně vyhledávají další činnosti a chtějí zdolávat větší vzdělávací výzvy.

Inspirace
Inspirace je náš poslední, ale snad nejdůležitější pilíř vzdělávání.  Výuka může být zábavná a plná nových poznatků v kreativním prostředí, ale když není dostatečně inspirativní, nemůže být úspěšná. Děti mají rády objevování nového a neznámého. Náš poslední pilíř vzdělávání je přítomný ve všem, co děláme.  Jsme velmi hrdí na to, že inspirujeme děti, aby hledaly své vlastní příležitosti k učení, a pak jim při jejich objevitelském dobrodružství pouze poskytujeme podporu. Jde o náročný úkol, a proto se snažíme neustále hledat nové a zajímavé způsoby, jak ho dobře plnit. Touhou celého našeho týmu je především inspirovat naše děti, aby dokázaly naplno využít svůj potenciál.
hlídají dítě Praha 10Odpolední kroužky
Odpolední kroužky a aktivity probíhají pravidelně každý den mezi 14:30 - 16:00. Délka kroužku je přizpůsobena věku dítěte.

Pondělí
Logopedický kroužek 13:00 - 13:30
Relaxační cvičení s prvky jógy
15:00 - 15:30 Sovičky a Dinosauři
15:30 - 16:00 Berušky a Medúzky
Klub malého čtenáře
15:00 - 15:30 Berušky a Medúzky
15:30 - 16:00 Sovičky a Dinosauři

Úterý
Předškolní příprava 13:00 - 14:00 Dinosauři
Španělský jazyk 15:00 - 16:00 Sovičky a Dinosauři
Dramatický kroužek 15:00 - 15:30 Berušky a Medúzky

Středa
Předškolní příprava 13:00 - 14:00 Dinosauři
Taneční školička Ivy Cenkové 14:30 - 15:15 pouze pro předem nahlášené děti
Španělský jazyk 15:00 - 15:30 Berušky a Medúzky

Čtvrtek
Sportovní hry 10:25 – 11:10 Sovičky, Dinosauři, Berušky a Medúzky
Grafomotorický kroužek 13:15 - 14:00 Sovičky a Dinosauři
Dramatický kroužek 15:00 - 16:00 Sovičky a Dinosauři
Vaření 15:00 - 15:45 Berušky a Medúzky

Pátek
Lipa club Skills for life 13:00 - 14:30 Sovičky a Dinosauři
Vaření 15:00 - 16:00 Sovičky a Dinosauři
hlídání dětíStrava a pitný režim
Dbáme na to, aby strava, kterou podáváme v naší mateřské škole, byla vyvážená a obsahovala vše, co má obsahovat spotřební koš. Jídelníček je sestavován vždy na měsíc dopředu ve spolupráci s naším dodavatelem jídla MŠ Ekolandia.
Personál
Členy našeho pedagogického týmu jsou kvalifikovaní pedagogové a rodilí mluvčí angličtiny. Ti přistupují k dětem individuálně a s láskou. Přizpůsobují se potřebám Vašich dětí a samozřejmě Vás rodičů. 

Bc. Radka Vlachová - Ředitelka mateřské školy
Radka Vlachová má za sebou mnoho zkušeností s výukou předškolních dětí. Zastává názor, že by mateřská škola měla navozovat přátelskou a rodinnou atmosféru. Rodiče považuje za partnery, se kterými spolupracuje na rozvoji jejich dětí tak, aby se dítě ve v mateřské škole cítilo dobře a zároveň se rozvíjelo adekvátně svému věku. Radka má za sebou studium Speciální pedagogiky, které absolvovala na Pedagogické fakultě Karlovy Univerzity. V minulosti pracovala jako učitelka v Mezinárodní škole a mateřské škole BeeHive na Vinohradech či ve Foxíkově školce na Břevnově. Ve volném čase se věnuje dobrovolné práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a vede logopedický kroužek pro klienty naší mateřské školy.

Třída Berušek a Medúzek (18 měsíců - 3 roky)
Výuku vedou paní učitelky: Bc. Tereza Randýsková

Bc. Tereza Randýsková
Tereza po střední škole pracovala jako au-pair v Irsku a následně vystudovala speciální pedagogiku na Ostravské univerzitě. Díky studiu speciální pedagogiky se snaží uplatňovat individuální přístup ke každému dítěti. Užívá pozitivní motivaci, chce, aby se dítě vždy cítilo dobře a bylo ve středu společného snažení. Po ukončení studia Tereza pracovala ve státní mateřské škole. Zajímá se o vývojovou psychologii a terapii. V budoucnu by ráda absolvovala psychoterapeutický výcvik a nabyté znalosti by chtěla využít při své práci. Práce s dětmi ji velmi naplňuje.

Třída Soviček (3,5 - 4,5 let)
Výuku vede paní učitelka: Daniela Zeppeda

Daniela Zeppeda
Daniela Zeppeda pochází z Chile a do Prahy se přistěhovala před rokem. Daniela má vystudovanou pedagogiku a má zkušenosti s výukou dospělých, teenagerů i předškolních dětí. V průběhu své pedagogické praxe - kterou absolvovala v Chile, Mexiku, Spojených státech amerických a v Praze - zjistila, že práce s těmi nejmenšími ji nesmírně těší. Daniela miluje práci s dětmi především proto, že s nimi může sdílet své zkušenosti a předávat jim nové znalosti.

Třída Dinosaurů (4,5 - 6 let)
Výuku vede paní učitelka: Hanadi Bayai

Hanadi Bayai
Hanadi započala svojí kariéru ve vzdělávání obdržením bakalářského diplomu v anglické literatuře. Zkušenosti s výukou nejmenších dětí má po více než 10 let. Do Prahy se přistěhovala v roce 2007 a od té doby pracovala v mnoha mezinárodních školách a školkách. Hana tvrdí, že děti jsou budoucností našeho světa, a chceme-li mít skvělou budoucnost, musíme děti vést správným směrem v příjemném a kreativním prostředí. Hanadi je kreativním pedagogem plným entusiasmu a pozitivní energie. O děti se stará s péčí a láskou. Ráda učí nejenom ty nejmenší, ale také sama sebe. Vždy hledá nové přístupy a metody, které může ve své výuce využít. Hodně čte a vzdělává se v oblasti psychologie, aby mohla využít své znalosti při hodinách a aby děti, které učí, využívaly co nejvíce svého potenciálu. Věří, že láskou a péčí o druhé můžeme vytvořit lepší svět.

Jitka Stojanová
Jitka pochází z Českých Budějovic a v Lipa Preschool pracuje na pozici pomocné síly. Jitka se vyučila dámskou krejčovou, ale tato práce se většinou dělá vsedě, což s její energickou a dobrodružnou povahou nešlo moc skloubit. Narodila se s potřebou pomáhat dětem a starším lidem. Práce ve školce ji nesmírně nabíjí. Děti mají Jitku rády pro její báječný smysl pro humor a vědí, že za ní mohou přijít kdykoli, a to nejen když mají žízeň nebo hlad. Jakmile Jitka ráno vidí první dětskou tvář, je jí na světě lépe a ví, že její práce má smysl. Sama má dvě děti.  
Lokalita mateřské školy
Mateřská škola se nachází v klidné vilové čtvrti Na Třebešíně. Nedaleký Malešický park využíváme k procházkám. U mateřské školy se nachází parkoviště, kde mohou rodiče bezplatně zanechat své vozidlo. Lipa Preschool má výbornou dostupnost z Vinohrad, Žižkova, Malešic či Strašnic. Rodiče k nám své ratolesti však vozí z celé Prahy.
Vybavení mateřské školy
Areál mateřské školy má rozlohu přes 2000 m2. Součástí jsou dvě oddělené budovy, které poskytují vhodné zázemí pro vzdělávání předškolních dětí. V každé budově je k dispozici: šatna, dvě třídy o kapacitě 12 dětí a hygienické zázemí – toalety a jídelna.

Největší výhodou mateřské školy Lipa je rozlehlá zahrada, která poskytuje dětem spoustu volnosti a pohybového vyžití nejen na průlezkách. Součástí zahrady je obrovská vzduchová trampolína o velikosti 105 m2, která děti vždy zaručeně zabaví a je využívána od jara do podzimu. Za příznivého počasí pořádáme na zahradě lekce jógy pro děti, grilování s rodiči i jiné akce.