Copyright © 2012-2021 Hlidani-praha.cz | Registrace do katalogu
hlídání dětí Praha 5Lentilka
Naše Lentilka je soukromá rodinná školka v Praze 5, která nabízí celodenní program již od roku 2012. Cílem je zajistit nejen hlídání, ale i plnohodnotný program pro věkovou skupinu od 2 let do 6 let.

Pro děti je připraveno útulné a harmonické prostředí v rodinném domě, kde si můžou hrát, malovat a tvořit, zpívat, tancovat, sportovat, učit se angličtinu a začlenit se do dětského kolektivu. Jedná se o malý kolektiv s maximálně 12 dětmi.

Individuální přístup je pro nás samozřejmostí. Nejvíce nám ale záleží na tom, aby se děti ze školky domů vracely šťastné a nemohly se dočkat, až k nám opět přijdou.

Vedeme děti k vzájemné soudržnosti a spolupráci, k tomu, aby si osvojily pravidla slušného chování, aby si co nejvíce pomáhaly a byly kamarádské, empatické, ohleduplné a tolerantní. Bezpečnost dětí je naší prioritou.
LentilkaKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Nad Zámečnicí 5
Praha 5 - Smíchov

Po – Pá od 7:30 do 17 hod.

Facebook
Instagram
Lentilka hlídáme dítětiDenní program
7.30 - 9.00 čekání na kamarády, volná hra
9.00 - 9.30 rozcvička, pohybová hra
9.30 - 10.00 svačinka
10.00 - 12.00 kroužky a společné aktivity nebo pobyt venku na zahradě
12.00 - 12.30 hygiena a oběd
12.30 - 14.00 odpočinek na lůžku (včetně čtení pohádek)
14.00 - 15.00 volná hra včetně odpolední svačinky
15.00 - 17.00 odpolední kroužky a aktivity nebo pobyt venku na zahradě
hlídám dětech SmíchovAktivity a kroužky
angličtina pro nejmenší
tanečky a pohybová výchova
kreativní dopoledne
hudební výchova


Kromě pravidelných kroužků a aktivit se děti mohou těšit na jednorázové akce, zpravidla 1x za měsíc:

tematické týdny (Mikuláš, Vánoce, Velikonoce, vítání jara, čarodějnice, svátek maminek aj.)
loutkové divadélko
návštěvu kouzelníka
malování na obličej
karneval
výlet za zvířátky
hlídáte dítěte Praha 5Personál
Klademe velký důraz na výběr našich učitelek a jejich vztah k dětem. Každé dítě je individualita, a proto se můžeme pochlubit jednou učitelkou na max. 6 dětí. Jakékoliv pochybnosti ze stran rodičů okamžitě řešíme.
hlídání dětíProstředí
Naše školka disponuje krásným a útulným interiérem. Když počasí dovolí, hry se přesouvají na zahradu. Pro děti připravujeme bohatý program na rozvíjení jejich kreativity, umění vzájemné spolupráce, tolerance a respektovaní odlišných názorů.

K dispozici máme zahradu, kterou za příznivého počasí maximálně využíváme. Další využití nabízí blízký park Klamovka, kam dojdeme klidnými ulicemi vilové čtvrti příjemnou procházkou.
Lentilka hlídáme dětmiPraktické informace
Školka je otevřena od 7:30, děti se schází do 9:30h.

V případě dopolední docházky děti odcházejí po obědě (12:30-13h), při odpolední docházce nejdříve v 15h (dřívější odchod by rušil spící děti)

Nejdůležitější pro nově příchozí děti je adaptace. Ta by měla probíhat denně po dobu minimálně jednoho týdne, nejprve např. na 2 hodiny, poté na celé dopoledne, a to dle konkrétních potřeb dítěte.Vždy informujeme rodiče, jak se dítě chová a jakým způsobem je s ním potřeba pracovat, aby vstup mezi děti pro ně byl co nejméně stresující.

Do školky můžeme přijímat jen zdravé děti. Učitelka má právo odmítnout převzetí dítěte, pokud usoudí, že jeho zdravotní stav může ohrozit zdraví ostatních dětí. Předpokládá se, že dítě bylo podrobeno pravidelnému očkování podle §50 Zákona č. 258/2000 Sb.

Kopii kartičky zdravotní pojišťovny a kopii očkovacího průkazu je nutné přinést s sebou první den docházky.

Dítě je nutné do školky vybavit: bačkůrky, oblečení na ven, náhradní oblečení, pláštěnka+holinky, kartáček na zoubky, případně pyžamko, pleny apod. Bačkůrky by měly mít gumovou podrážku a pevnou patu.

Prosíme rodiče, aby nedávali dětem s sebou do školky sladkosti.