Copyright © 2012-2018 Hlidani-praha.cz | Registrace do katalogu | Kontakt
hlídání dětí Praha 4DS Kalamajka jesle-miniškolka
Soukromé dětské studio Kalamajka bylo založeno pro uspokojení potřeb rodičů s malými dětmi ve věku od 6 měsíců do 5 let. Nachází se v rodinném jednopatrovém domku s vlastní zahradou, v klidné vilové čtvrti Libuš v Praze 4. Vytvořili jsme rodinné prostředí, kde se budou vaše děti cítit dobře. Každý den připravujeme pro děti programy, které podporují jejich rozvoj. Náš přístup k dětem je velmi individuální, s důrazem na rozvoj osobnosti každého dítěte.
DS Kalamajka jesle-miniškolkaKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
U Vodojemu 17/924
Praha 4 - Libuš

Po - Pá 07:00 - 17:30 hod.

DS Kalamajka jesle-miniškolka hlídáš dítětemDenní program
07:00 - 08:30 Příchod do dětského studia, volná hra
08:30 - 09:15 Hry, povídání, malování
09:15 - 09:30 Hygiena, příprava na dopolední svačinku
09:30 - 10:00 Svačinka
10:00 - 11:00 Pobyt na zahrádce, procházky, poznávání okolního světa
11:00 - 11:30 Hygiena příprava na oběd
11:30 - 12:00 Oběd
12:00 - 12:30 Odchod dětí po "O"
12:30 - 13:00 Hygiena a příprava na odpočinek
13:00 - 14:30 Odpočinek, poslouchání pohádek
14:30 - 15:00 Svačinka, odchod dětí
15:00 - 17:30 Zpěv, didaktické hry, volnočasové aktivity pobyt na zahrádce
hlídám dětech LibušVýchova
Formou hry se děti naučí hygienickým návykům, obsluze sebe sama, stolování apod. Ve výchovných programech klademe důraz na rozvoj řeči - pomocí konstruktivní hry, výtvarné, hudební, pracovní, etické a tělesné výchovy. Péče o dítě je individuální, vychází z potřeb dítěte s ohledem na zdravotní i výchovná hlediska tak, aby byl zajištěn jeho kompletní harmonický vývoj. Důraz klademe i na zdravý pobyt, který nám umožňuje vlastní zahrada. O děti se stará kvalifikovaný personál. Pokud dítě dovrší věk 4 let v průběhu školního roku, jeho docházka končí společně se školním rokem.

V našem dětském studiu se postaráme, aby čas, který u nás vaše děti budou trávit, byl naplněn spoustou zábavy, her, tvořivostí a prožitkovým učením a trochou sportovní aktivity. Děti naučíme vnímat jeden druhého, mít se rád a mít rád své okolí.
hlídat děti Praha 4Naše programy
Tělesná výchova: Koordinační hra – balanční chodníček - nácvik rovnováhy, obruče – prolézání, navlékání, skákání a manipulace, běh, skoky, házení a cviky na obratnost, psychomotorický padák – rozvoj koordinace, gymball – manipulace s míčem a dovednosti na nich s nimi, malé míčky, gumové kroužky, orientace v prostoru.

Hudební výchova: Tanečky s šátečkem i bez šátečku, procvičování rytmu – hudební nástroje, jednoduché dětské písničky.

Pracovní výchova: Hra s kouzelným pískem, skládání puzzle, hra se stavebnicemi různých tvarů a velikostí, stavění kostek na sebe, práce s plastelínou, vystřihování a lepení, navlékání korálků, hra na obchod a různé profese.

Výtvarná výchova: Děti malují voskovkami, křídami, uhlem, vodovými nebo temperovými barvami, razítkování, práce s přírodním materiálem.

Rozumová výchova: Děti seznamujeme s přírodou, při pohádkách rozvíjíme představivost a fantazii, učíme se básničky a říkadla.
hlídání dětíAkce
Divadelní představení
Narozeninové oslavy
Helloweenský rej
Focení dětí
Mikulášská nadílka
Vánoční besídka
Karneval
Čarodějnice
Dětské diskotéky
Barevný týden
Hledání velikonočního zajíčka
Dopravní den
Dětský den
Návštěva ZOO
DS Kalamajka jesle-miniškolka hlídají dítěStrava a pitný režim
Stravu nám připravuje a dodává firma BIONEA.
Jídelna splňuje veškeré zákonné požadavky pro přípravu dětské stravy.
Prověřené, kvalitní a vždy čerstvé suroviny.
Složení stravy a jídelníčku odpovídá potřebám dětského organismu.

Svačinky, obědy, pitný režim a ovoce během celého dne.
Stravné a pitný režim v ceně školného.
Možnost nošení vlastního jídla po dohodě.