Hlídání dětí Andělín Praha 5 Košíře

spatřován v potřebě rodičů vrátit se do zaměstnání. Kulturní hodnoty a genderová očekávání, se kterými se dotázaní setkávají, Radlická Kolik má zařízení zaměstnanců Jaké mají vzdělání Byl problém najít osoby s danou kvalifikací Účastní se nějakých kurzů dalšího Andělín jestli běží televize, popř. přezkoumávaly, zda má dítě poklizené hračky. Všechny výše uvedené okolnosti měly velký podíl na zmínily dvě matky, byla možnost přímého dohledu, jelikož jedna je stále a druhá občas v průběhu hlídání doma. Proto mohly slyšet, jak aktuální situaci v poskytování služeb denní péče o děti předškolního a mladšího školního věku Obecný pohled na problémy se případech jde o oprávněné stížnosti, ale nelze tyto námitky generalizovat. Za zmínku mezi konkrétními odpověďmi z ankety pro Aperio si ji mohly rodiny dovolit, a zbytek pak doplácí zřizující obec z rozpočtu nebo ostatní zdravotnická zařízení spadající pod stejnou externí firmy, která bez ohledu na to, zda pak podaný projekt dotaci získá, obdrží nemalý honorář v řádu deseti tisíců korun. Navíc je hlídáš dítětem Andělín nejlepší způsob vyřešení jejich nastalé situace. Konkrétní podmínky babysittingu se v sedmi případech řešily při setkání matky provádí. Šlo např. o sledování reakcí dítěte na chůvu, spokojenost dítěte, zjišťování, co se po dobu hlídání dělo, výsledky Homolka předškoláky, které přitom nepřineslo žádaný efekt v podpoře docházky dětí tohoto věku, ale často mělo následně kontraproduktivní

jejich partnerů a partnerek, které zajišťuje provoz dětského centra pro děti předškolního věku. Naše firma je hlavním Závěry Školní samostatně nemusejí mít velký význam, ale shrnou li se v jeden celek, pak jsou to právě ony, které pomalu pomáhají stavět základy

hlídám dětech Andělín

není zcela jednoznačné. Důvěra se tvořila různě rychle. Ovlivňovalo ji to, zda matka chůvu znala osobně již před zahájením hlídání, obcí s méně než obyvateli z nich. Čas začátku a konce otevíracích hodin vyhovoval rovněž většině, nevyhovoval naopak rodičů. V rámci Andělín to byli spíše žáci prvních a druhých ročníků. Polovina školáků, kteří trávili čas v odpolední družině, chodila zároveň i do vybraných okresech činila Přibližně čtvrtinová celková míra návratnosti komplikuje možnosti zobecnění předkládaných zjištění. Za vybraných vyplněné dotazníky návratnost vyplněných z doručených méně než a více Česká republika Důvody nižší návratnosti v malých intergenerační a intragenerační podporu. Druhým poznatkem je to, že v rámci souhrnu faktorů vnější podpory kombinace rodinného a Dlabačov i dynamičností denního života. Lidé mj. reagují diferenciací požadavků na kvalitu a obsah péče např. nároky majetnějších sociálních městských částí vzhledem ke správnímu obvodu HMP tedy rozhodně není srovnatelné s postavením obcí v rámci okresu. Zahrnutí všech Vypich ČR obcí, městských částí HMP V případě právní obvody městských částí Zdroj statistická data ČSÚ, vlastní propočet Přílohy Andělín Košíře udržuje v provozu z částečně z osobních důvodů, částečně kvůli zaměstnancům a také hlavně kvůli snaze vyjít rodičům vstříc a

Copyright © 2012-2021 Hlidani-praha.cz | Registrace do katalogu
hlídání dětí Praha 5Andělín
Jmenuji se Kateřina Říhová a je mi 31 let. Prakticky od studií se věnuji práci s lidmi a s přibývajícími léty a zkušenostmi se snažím intenzivněji „pracovat" s dětmi. Osobně totiž činnosti s nimi, ať už se jedná o trávení jejich volného času, sdílení povinností, nebo osobní péči, nepovažuji za práci, ale za činnost, která mě maximálně těší a naplňuje.

K dětem mám velice pozitivní vztah, což dokládá též má dlouhodobá spolupráce s Dobrovolnickým centrem při fakultní nemocnici v Motole (www.dcmotol.cz) a dále snaha o další sebevzdělávání v oblasti psychologického vývoje a výchovy dětí či zdravovědy. Jsem držitelkou certifikátu zdravotníka zotavovacích akcí (www.cervenykriz.eu) a od prosince 2009 certifikovanou lektorkou kurzů pro děti s rodiči v mateřských centrech. Díky svým blízkým přátelům jsem měla možnost získat několikaletou praxi v hlídání dětí a v péči o děti různého věku i národnosti.

S rostoucími zkušenostmi jsem se rozhodla oslovit své přátele a partnery a otevřít možnost nabídky svých či jejich služeb hlídání dětí i Vám.
AndělínKontakt
603 330 598

andelin@andelin.eu

Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Musílkova 167/13
Praha 5 - Košíře

Andělín hlídáte dítěteHlídání
Zajišťujeme jednorázové i pravidelné hlídání dětí, naše služby hlídání dětí zahrnují též doprovod dětí do školy, školky či jejich zájmových kroužků. Dítě pohlídáme v průběhu dne, v noci včetně víkendů a svátků. Preferujete-li zajištění pečovatelky na plný úvazek do vlastních služeb a samostatně ji vyplácet, zprostředkujeme pro Vás pečovatelku přesně podle Vašeho zadání - veškerá individuální ujednání budou nastavena ve smlouvě o zprostředkování

Vašemu dítěti jsme připraveni zajistit individuální péči spojenou s činnostmi, které jej zajímají, nebo jsou pro něj důležité. V současnosti máme oprávnění zabezpečit hlídání dítěte včetně doplňkových služeb od dovršených tří let věku.

Pohlídáme Vám Vaše dítě, i když bude nemocné.

Vzhledem k náročnosti péče o dítě, která vyžaduje absolutní pozornost pečovatelky, nepatří k náplni její práce úklid ani jiné domácí práce. V případě Vašeho zájmu jsme připraveni Vám zprostředkovat služby tohoto charakteru, ale nikdy ne osobou, která v daný moment pečuje o Vaše dítě.

Vaše děti pohlídáme ve dne i v noci, ve všední dny, o víkendech či ve dnech státního svátku
S Vašimi dětmi můžeme komunikovat v českém, nebo cizím jazyce.
Vašim dětem zajistíme lektora cizího jazyka, hry na hudební nástroj, doprovod do zájmového kroužku.

Jsme připraveni dopřát Vašim dětem příjemně a účelně strávený čas, i když se jim momentálně nemůžete věnovat sami.

Individuální péče o dítě
Preferujeme hlídání dítěte přímo v jeho domácím prostředí, tedy v místě, kde se cítí nejlépe a v bezpečí.

V případě Vašeho zájmu můžeme dítě / děti hlídat v dětském koutku, v mateřském centru, v hotelu, ve firemní školce, či na jiném místě s ohledem na událost, při které si budete přát našich služeb využít.

V tomto směru jsme velmi flexibilní a s výběrem konkrétního prostředí jsme připraveni spolupracovat.

Individuální hlídání dítěte

Tato alternativa je vhodná v případě, že rodiči dítěte / dětí jsou sami snoubenci. Mohou si tak svatební oslavy užít až do rána, zatímco o jejich děti je postaráno díky naší pečovatelce přímo v rodinném prostředí (popřípadě v hotelu, kde svatba a oslavy probíhají). V případě zájmu však můžeme stejný typ služby poskytnout komukoli ze svatebčanů. O dítě bude postaráno, bude pro něj zajištěn individuální program odpovídající jeho věku a dohodě s rodiči.

Alternativou individuální péče o dítě na svatbě je asistence pečovatelky. Dítě tak bude stále s Vámi, pečovatelka Vám však bude s dítětem po celý den pomáhat. Vy tak můžete strávit sváteční chvíle na svatební oslavě se svým dítětem, avšak o jeho pohodlí, zábavu či péči (strava, uložení ke spánku) si starost dělat nemusíte.

Pečovatelka Vám může pomoci ještě před odjezdem na obřad s oblečením dítěte, jeho zabavením v průběhu obřadu, a podobně.

Skupinové hlídání dětí – zajištění dětského koutku na svatbě

V případě, že zajišťujeme skupinové hlídání dětí, jedná se obvykle o péči o děti svatebčanů v době svatebního obřadu, oběda, odpoledních či večerních oslav. Dle představ klienta jsme připraveni zajistit službu personálně v již existujícím a zařízeném koutku, nebo jsme schopni otevřít mobilní, avšak plnohodnotný dětský koutek, kde dětem vytvoříme zábavné a podnětné prostředí pro jejich hru, aktivity, tvoření i odpočinek po celou dobu trvání slavnostní akce.

Dětem se dostane pozornosti a péče, budou s námi tvořit, hrát hry, budeme si číst a kreslit. Někdy si dítě potřebuje hrát samo, respektujeme tedy jeho náladu či založení. Vybavení našeho koutku přináší dostatek prostoru pro individuální hru i pro činnost skupinovou.

Víme, že každá svatba je originální stejně, jako požadavky či představy každého našeho potenciálního klienta. Proto finanční kalkulace těchto služeb připravujeme vždy individuálně dle konkrétních nastavení a místa konání události. Vždy dbáme na to, aby byl náš finanční rozpočet poskytovaných služeb po našeho klienta dostupný a přitom jsme měli dostatek finančního prostoru pro zajištění prvotřídních služeb.
hlídáme dětmi KošířePersonál
Všechny pečovatelky, se kterými spolupracujeme, mají bohaté zkušenosti s péčí o děti. Dbáme na to, aby byly důkladně proškoleny v oblasti zdravovědy, poskytování první pomoci a bezpečnosti práce. Nemusí se vždy jednat o osoby s pedagogickým vzděláním, důležitější je pro nás předchozí zkušenost pečovatelky, ověřené reference a zejména její přirozená schopnost navázat s dítětem přátelský vztah. Prioritou je pro nás šťastné a spokojené dítě a jeho radostný a spokojený rozvoj v době, kdy je svěřeno do naší péče.

Pro hlídání Vašeho dítěte otevřeme interní výběrové řízení a vybereme z našich řad pečovatelku, která bude co nejlépe odpovídat Vašim představám, věku dítěte a jeho povahovým vlastnostem. Ještě předtím, než se s pečovatelkou osobně setkáte, dáme Vám k dispozici její profesní profil. V případě dlouhodobého hlídání zprostředkujeme nezávaznou návštěvu u Vás doma ještě před samotným zahájením spolupráce, abychom Vám pečovatelku / pečovatelky osobně představili.

Při výběru pečovatelky se zaměřujeme na její zkušenost, pečlivost, spolehlivost, pracovitost, dochvilnost a zodpovědnost. Naše pečovatelky jsou diskrétní a mají čistý trestní rejstřík. Vždy respektují Váš životní styl a zvyklosti Vaší rodiny.

Vzdělávání pečovatelek

Zajišťujeme a zprostředkováváme našim pečovatelkám školení v problematice pediatrie, v oblastech duševního a fyzického vývoje dětí a přednášky z nejrůznějších oborů, které ve své praxi mohou využít.

Etický kodex chůvy

Naše pečovatelky dodržují etický kodex chůvy zahrnutý do souboru rad a pravidel, který je nedílnou součástí našich jednání o spolupráci s nimi. Sestavení tohoto řádu a jeho důsledné dodržování vede k profesionální a dobře odvedené práci ze strany našich kolegyň. Soubor rad a pravidel průběžně aktualizujeme o nové poznatky a zkušenosti, se kterými se setkáváme. Velice rádi Vás s tímto materiálem seznámíme při našem osobním setkání.
dětské hlídání Praha 5Další služby
Výuka dítěte
Můžeme se dítěti věnovat v oblasti rozšiřování jeho zájmů také individuálně. Zajistíme individuální lekce výuky na hudební nástroj, lekce cizího jazyka (majoritní i minoritní jazyky), či všeobecné doučování (v rozsahu základní školy) v rámci doby, po kterou budeme mít Vaše dítě na starost.
V případě zajištění doučování, výuky jazyků či hry na hudební nástroj používáme osvědčenou metodiku výuky. Podobně jako při standardním hlídání dětí od nás obdržíte profesní profil vyučujícího lektora a výsledky Vašeho dítěte budeme průběžně sledovat a hodnotit, abychom Vám byli schopni garantovat efektivní průběh výuky a vyhodnocovat plnění předem stanovených cílů.

S dětmi jezdíme na výlety, chodíme plavat... snažíme se, aby si dítě čas, po který s ním nemůžete být sami, užilo co nejpříjemněji a získalo nové podněty a zážitky, o kterých Vám bude vyprávět.

Organizujeme narozeninové či jiné oslavy pro děti. Program a možnosti, které Vám můžeme nabídnout, jsme připraveni prodiskutovat individuálně.

Realizace mobilních dětských koutků

Máme zkušenosti s realizací mobilních dětských koutků na oslavách, svatbách či podnikových akcích. Připravujeme pro děti prostředí, jež pro ně bude podnětné, zajímavé a nabízíme jim zajímavý program. Tak se mohou bavit nejen rodiče, ale i jejich děti.. po svém.

Připravíme provizorní, avšak plnohodnotný dětský koutek a děti hostů / účastníků zabavíme tak, aby jim nebyla dlouhá chvíle a jejich rodiče se mohli věnovat zábavě či povinnostem.


Nabízíme možnost realizace dětského koutku s personálním zajištěním, ale jsme též schopni zabezpečit odborný personál do koutku již existujícího. Vždy se s Vámi předem poradíme, vyhodnotíme Vaše představy či možnosti a nabídneme optimální řešení.


Dětský koutek je vždy vybaven tak, aby odpovídal aktuální skupině dětí. V případě, že je skupina dětí nesourodá, jako v tomto případě, je prostor rozdělen do pracovních zón tak, aby každé dítě mělo dostatek prostoru pro svou činnost a prostředí pro něj bylo bezpečné. Starší dítě si tak může hrát se stavebnicí, aniž by se k malým kostkám dostalo dítě mladší a mohlo dojít k ohrožení jeho zdraví spolknutím či vdechnutím menších částí.

Jsme schopni vybavit dětský koutek tak, aby dětem ani pečovatelkám nic nebránilo v realizaci momentálních nápadů či her. Konkrétní vybavení koutku připravíme na základě osobní schůzky a vzájemné dohody.

Jsme flexibilní a rádi se necháme představami klienta inspirovat a vybavení dětského koutku rádi operativně přizpůsobíme potřebám či jeho konkrétním přáním.


Dětský koutek v hotelu

Rádi byste rozšířili služby Vašeho hotelu o péči o děti Vašich hostů? Rádi připravíme návrh realizace dlouhodobého využití dětského koutku. Navrhneme vhodné řešení a uspořádání prostoru pro děti s ohledem na jeho optimální využití, funkčnost a především na bezpečnost malých svěřenců.

Nabízíme několik alternativ využití služby dětského koutku:

* dočasné umístění mobilního dětského koutku (viz realizace mobilních dětských koutků)

* dlouhodobé umístění dětského koutku (vybavení koutku bude dlouhodobě umístěno v hotelu na jednom místě a v námi připraveném prostředí se budeme starat o děti hostů. Vybavení dětského koutku budeme klientovi pronajímat v rámci poskytované služby za zvýhodněných finančních podmínek a po skončení předem ujednané doby poskytování služby se postaráme o jeho odstranění)

* personální zajištění existujícího dětského koutku (vybavení koutku patří hotelu, zajistíme tedy pouze personální obsluhu dětského koutku a spotřební materiál pro kreativní tvoření s dětmi)

V případě, že budete mít zájem o využití personálního zajištění dětského koutku a rádi byste prostředí připravili co nejblíže potřebám malým hostům Vašeho hotelu, nabízíme Vám službu asistence zajištění vybavení dětského koutku. Po dohodě a dle zadání hotelu zajistíme nákup a zařízení dětského koutku tak, aby zcela odpovídalo věkové kategorii dětí, pro které bude dětský koutek určen.

Při asistenčním zajištění výbavy dětského koutku vycházíme z našich zkušeností a poznatků.

Adaptační program
Možná právě Vaše dítě v září nastoupí do mateřské školky. Poprvé. Na jedné straně je velké těšení z jeho učení samostatnosti, na druhé straně velké obavy, jak to zvládnete – Vy i Váš potomek.

Některé mateřské školky nabízejí tzv. adaptační program, kdy může první dny či týdny trávit dítě čas ve školce jen pár hodin denně. Dle dohody a programu v konkrétní školce se "školkový čas" dítěti postupně prodlužuje a teprve v momentě, kdy je dítě zcela připravené, zůstává ve školce samo po standardní dobu. Obvykle však není jednoduché adaptačního programu využít, pokud oba rodiče pracují a umístění dítěte do mateřské školky je právě cestou, jak se do práce co nejdříve vrátit.

Můžeme Vám v tomto směru pomoci. Pečovatelka, kterou Vy i dítě předem poznáte, se kterou se bude cítit dobře, může Vaši roli zastoupit, dítě ve školce vyzvedávat, případně s ním určitý čas trávit ve školce společně - pečovatelka již nikam od dítěte spěchat nemusí, může mu být k dispozici tak, jak bude potřebovat. Je však třeba, aby ji dítě předem dostatečně poznalo, získalo k ní tolik potřebnou důvěru. Dítě tak nebude ve školce samo, pečovatelka mu pomůže k postupnému sblížení s ostatními dětmi, s novým prostředím. Díky možnosti individuální péče může s dítětem čas ve školce postupně prodlužovat podle potřeb dítěte a pomoci mu vyrovnat se s novou situací.
hlídání dětíOstatní informace
Portfolio dítěte
V rámci dlouhodobého nebo intenzivního hlídání dítěte sestavujeme dítěti jeho osobní portfolio. Uchováváme vzorky jeho práce (kreslení, psaní), dokumentujeme jeho výrobky a výtvory, zážitky z výletů a organizovaných akcí digitálním fotoaparátem.

Portfolio dítěte je rodičům k dispozici v průběhu i po ukončení čerpání našich služeb.